B2B Salg

En viktig faktor i salg og markedsføring er å kjenne til målgruppen sin. Du må ha god oversikt over hvordan du kan nå målgruppen til dine tjenester eller produkter, og hvordan du kan overbevise dem om å kjøpe. Når du jobber med B2B selger du til bedriftskunder, og de krever andre ting enn privatpersoner i en kjøpsprosess.

Hva er B2B salg?

Definisjonen på B2B salg er kort og godt salg business to business. Det betyr at en bedrift selger sine produkter eller tjenester til en annen virksomhet. Det innebærer en annen salgsmodell enn B2C salg, og prosessen oppleves ofte tøffere for selgere. Våre markedsføringstjenester er tjenester rettet mot bedrifter, altså B2B.

Nøkkelpunkter ved B2B salg

  • Du tar en rådgivende rolle: Siden salgsprosessen ofte er lenger og kundene er mer krevende vil man gjerne ta en mer rådgivende rolle innen B2B. Det er flere ting som må avklares og beskrives i detalj når man kjøper it-systemer til en hel bedrift enn når man kjøper en bukse. Som selger av B2B produkter eller tjenester har du derfor mer personlig kontakt med kundene gjennom hele kjøpsprosessen.
  • Større summer: I B2B salg overføres det som ofte større summer enn i B2C. Hvis man kjøper inn utstyr er det gjerne i større kvanta, noe som driver opp prisen. Skal man kjøpe en tjeneste vil business-kunder være villige til å investere mye i ressurser som hjelper dem i sin hverdag.
  • Færre kunder: B2B målgrupper er ofte mye mindre enn på B2C markedet. Det er ofte snakk om salg av konkrete tjenester eller produkter, og den aktuelle målgruppen er derfor mye mindre. I gjengjeld har kunder i B2B segmentet mye høyere levetid. Når en bedrift først velger å benytte seg av en tjeneste skal det mer til for at man sier opp.
  • Flere beslutningstakere å overbevise: Når bedrifter skal gjøre innkjøp av produkter og tjenester er det som oftest flere beslutningstakere med i prosessen. Det er kanskje noen som har blitt introdusert for ideen om å gjøre innkjøpet, og noen som har siste ordet i valget. Det er viktig å være bevisst de ulike interessentene i kjøpsprosessen. Som selger må man overbevise alle. Dette krever gjerne ulike argumenter og tilnærminger.
  • Lengre salgsprosess: Nettopp fordi det er flere personer involvert i prosessen med b2b vil kjøpsprosessen ta lenger tid. Du må gjerne bruke mer tid på å kommunisere og veilede de ulike beslutningstakerne. Det kan kreve flere måneder med overbevisning og runder med møter og telefoner med kundene. 

Oppsummering

Salgsprosessen når man jobber B2B er ofte mer kompliserte enn med B2C. Det er fordi det er flere beslutningstakere å forholde seg til, ting tar lenger tid og kundene har flere krav og spørsmål i prosessen. Det er også et mindre marked for B2B, med mer snevre målgrupper. Til gjengjeld er lønnsomheten per kunde stor. Så innsatsen man legger i salgsprosessen lønner seg fort!

Ofte stilte spørsmål:

Hva er B2B?

B2B er betegnelsen på salg av produkter og tjenester som selges av en bedrift til andre bedrifter. Det står som en motsetning til handel rettet mot privatpersoner.

Hva kjennetegner B2B salg?

Det største kjennetegnet ved B2B salg er at det sees som mer komplisert enn B2C. Det er fordi det ofte er en snevrere målgruppe, og målgruppen krever mer informasjon og overbevisning før de gjennomfører et kjøp.