Digital annonsering for nettbutikker

Sørg for at din nettbutikk er synlig på digitale flater slik at du kan øke salget på dine produkter! Med en god annonsestrategi finner nye kunder veien til deg. Våre dyktige spesialister på netthandel hjelper deg i mål. Og husk, vi leverer ikke på timer, men hos oss får du økonomisk forutsigbarhet!

For deg med nettbutikk !

Få en gratis evaluering av din nettside og lær mer om bedriftens potensiale med digital annonsering. Vi kartlegger hvordan du kan få mest mulig ut av markedsføringen!

Derfor er annonsering for nettbutikker unikt

Nettbutikker innen varehandel skiller seg fra salg av tjenester på flere måter. Du retter deg gjerne direkte mot konsument, noe som legger føringer for hvilke strategier du bør bruke. For eksempel er gjerne kundereisen kortere. Folk opplever behovet og vil raskere kjøpe varen de trenger.

Du skaper sjelden nye behov for kundene, behovet finnes fra før. Derfor er det viktig å treffe godt i valget av målgruppe og segmentering. Ved å involvere et byrå i annonseringen har du allerede et forsprang på de som annonserer selv.

Vi har spesialister som har lang erfaring med å markedsføre nettbutikker på nett.

Fordelene med markedsføring for netthandel fra Solid Media

Vi har egne eksperter på markedsføring for netthandel som holder seg oppdatert på best practice

I Solid Media skriver vi ikke timer, noe som øker vår fleksibilitet og at vi holder fokus på det mest effektive arbeidet

De løpende avtalene gjør at vi enkelt kan justere strategier og raskt følger nye trender og endringer i markedet

Hos oss får du forutsigbare og tillitsbaserte kundeavtaler – Vi satser stort på kundene våre og vår forpliktelse til arbeidet gjenspeiles i kontrakten du tegner med oss

Vi jobber ikke bare for at du skal selge mer, vi jobber for at du skal oppleve mest lønnsomhet per salg

Slik jobber vi med våre kunder innen netthandel

Når du velger Solid Media som samarbeidspartner får du tilgang til spesialister som virkelig investerer i deg. Vi legger inn mye tid i starten av kundesamarbeidet på å legge den beste strategien for deg og din nettbutikk. Du vil også legge merke til at vi kobler byråinntekten sammen med hvor gode resultater du får ut av annonseringen. Jo mer din nettbutikk tjener, jo større blir omfanget for oss også. Det øker motivasjonen for et godt fungerende samarbeid og resultatbasert markedsføring.

Vi tar oss god tid til kundene våre, og annonserer strategisk i de flatene som faktisk fører til flere salg for dere. Hvor vidt vi annonserer på for eksempel Facebook, Google søk eller Tiktok kommer an på hvor du får igjen mest penger totalt sett. Målet er alltid å øke omsetning/lønnsomhet og merkevarekjennskapen til din nettbutikk. Det er det viktigste for oss, og veien blir til mens vi går.

Vi oppnår fantastiske resultater ved å:

Sette opp nøyaktige sporinger og shopping feed management for å få oversikt over hvilke produkter i nettbutikken det er mest lønnsomt å annonsere for

Annonserer i alle digitale kanaler slik at du treffer målgruppen der de er

Justerer avtalene løpende for å sikre at vi gjør det som trengs for at du får mest mulig igjen for hver krone du bruker på annonsering med Solid Media

Kunder vi har levert annonsering for

Vi har levert annonsering for mange forskjellige bedrifter i ulike størrelser med ulike behov. Les mer om hvordan vi har jobbet med annonsering for bedrifter i våre kundecaser.

Annonsering

We Norwegians

Digital annonsering førte til større lønnsomhet og redusert kost per konvertering

Med mål om å få ned CPA (kost per konvertering) og å gjøre markedsføringen på nett lønnsom, tok We Norwegians kontakt med oss. Gjennom strategisk arbeid med Google Ads og RDA (responsive bannerannonsering) resulterte samarbeidet i større lønnsomhet og redusert kost per konvertering.

Annonsering & SEO

Norges Trafikkskoleforbund

Doblet salget av teoriboken “Veien til førerkortet” sammenlignet med året før

Med mål om å øke salget av boken “Veien til førerkortet” gjennom www.teoribok.no, tok NTSF kontakt med oss. Gjennom strategisk annonsering, resulterte samarbeidet i en dobling av salget sammenlignet med året før!

Annonsering & SEO

Boligmesse

Oppnådde 500% økning i nedlastning av billetter og 18% økning i antall besøkende ved hjelp av digital markedsføring

Med mål om å tiltrekke mennesker til Boligmessene i Oslo, Bergen og Steinkjer, tok Boligmesse kontakt med oss. Gjennom en kombinasjon av Google Display annonsering og søkeannonsering gjennom Google Ads, resulterte dette i markant økning i både nedlastede billetter og antall besøkende.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for en uforpliktende prat og hør hvordan vi kan hjelpe deg med annonsering!