Digital annonsering til nettbutikker

Sørg for at din nettbutikk er synlig på digitale flater slik at du kan øke salget på dine produkter! Med en god annonsestrategi finner nye kunder veien til deg. Våre dyktige e-commerce-spesialister hjelper deg i mål.

Derfor er annonsering for nettbutikker unikt

Nettbutikker innen varehandel skiller seg fra salg av tjenester på flere måter. Du retter deg gjerne direkte mot konsumer, noe som legger føringer for hvilke strategier du bør bruke. For eksempel er gjerne kundereisen kortere. Folk opplever behovet og vil raskt kjøpe varen de trenger. Du skaper sjelden nye behov for kundene, behovet finnes fra før. Derfor er det viktig å treffe godt i valget av målgruppe og segmentering. Ved å involvere et byrå i annonseringen har du allerede et forsprang på de som annonserer selv. Vi har spesialister som har lang erfaring med å markedsføre nettbutikker på nett.

Fordelene med e-commerce fra Solid Media

  • Vi har egne eksperter på e-commerce markedsføring som holder seg oppdatert på best practice
  • I Solid Media skriver vi ikke timer, noe som øker vår fleksibilitet og at vi holder fokus på det mest effektive arbeidet
  • De løpende avtalene gjør at vi enkelt kan justere strategier og raskt følger nye trender og endringer i markedet
  • Hos oss får du forutsigbare og tillitsbaserte kundeavtaler - Vi satser stort på kundene våre og vår forpliktelse til arbeidet gjenspeiles i kontrakten du tegner med oss
  • Vi jobber ikke bare for at du skal selge mer, vi jobber for at du skal oppleve mest lønnsomhet per salg

Slik jobber vi med våre e-commerce kunder

Når du velger Solid Media som samarbeidspartner får du tilgang til spesialister som virkelig investerer i deg. Vi legger inn mye tid i starten av kundesamarbeidet på å legge den beste strategien for deg og din nettbutikk. Du vil også legge merke til at vi kobler byråinntekten sammen med hvor gode resultater du får av annonseringen. Jo mer din nettbutikk tjener, jo større blir omganget for oss også. Det øker motivasjonen for et godt fungerende samarbeid og resultatbasert markedsføring.

Vi tar oss god tid til kundene våre, og annonserer strategisk i de flatene som faktisk fører til flere salg for dere. Hvor vidt vi annonserer på for eksempel Facebook, Google søk eller Tiktok kommer an på hvor du får igjen mest penger totalt sett. Målet er alltid å øke omsetning/lønnsomhet og merkevarekjennskapen til din nettbutikk. Det er det viktigste for oss, og veien blir til mens vi går.

Vi oppnår fantastiske resultater ved å:
  • Sette opp nøyaktige sporinger og shopping feed management for å få oversikt over hvilke produkter i nettbutikken det er mest lønnsomt å annonsere på
  • Annonserer i alle digitale kanaler slik at du treffer målgruppen der de er
  • Justerer avtalene løpende for å sikre at vi gjør det som trengs for at du får mest mulig igjen for hver krone du bruker på annonsering med Solid Media

For deg med nettbutikk

Få en evaluering av din nettside og lær mer om bedriftens potensiale med digital annonsering. Vi kartlegger hvordan du kan få mest mulig ut av markedsføringen!

Kunder vi har levert annonsering for

Vi har levert annonsering for mange forskjellige bedrifter i ulike størrelser med ulike behov. Les mer om hvordan vi har jobbet med annonsering for bedrifter i våre kundecaser.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for en uforpliktende prat og hør hvordan vi kan hjelpe deg med annonsering!

Akersgata 1, 0158 Oslo