KPI – Key Performance Indicator

KPI eller Key Performance Indicators kan defineres som en rekke nøkkeltall for bedriften eller en aktivitet bedriften gjennomfører – som alene eller samlet kan gi en indikasjon på hvordan bedriften/ aktiviteten presterer. Det er altså nøkkeltall som evaluerer prestasjonen til bedriften eller en aktivitet som den foretar seg.

Key Performance Indicators (KPI ) eksempler

Det finnes en rekke ulike KPIer bedrifter kan bruke. For å avgjøre hvilke KPIer som passer deg og din bedrift best, er det essensielt å kartlegge hvilke bedriftsmål som er viktigst og sette KPIer deretter. Eksempler på vanlige KPIer for bedrifter som har et mål om økt vekst kan være:

  • Økt omsetning
  • Omsetning per kunde
  • Fortjenestemargin
  • Kundebevaringsgrad
  • Kundetilfredshet

For å treffe potensielle kunder i dag kommer man som regel ikke unna en solid markedsføringsstrategi som inkluderer annonsering på digitale flater. Med dette i tankene er det verdt å nevne at innenfor digital markedsføring finnes det en rekke KPIer man kan benytte seg av for å måle suksessen til en eller flere aktiviteter. For annonsering og søkemotoroptimalisering (SEO) ser man ofte på KPIer som:

  • Konverteringer
  • Visninger (impressions)
  • Klikk 
  • Click-Through-Rate (CTR)

 Å øke CTR vil i de fleste tilfeller være et mål for å sørge for at flere kommer inn på nettsiden og foretar en handling;  sende en e-mail, ringe eller fylle ut kontaktskjema. 

Oppsummering

KPI eller Key Performance Indicators kan defineres som en rekke nøkkeltall for bedriften eller en aktivitet bedriften skal gjennomføre som måler prestasjonen til aktiviteten(e). Vanlige KPIer knyttet til forretningsmålene hos bedrifter kan være økt omsetning, omsetning per kunde, fortjenestemargin, kundebevaringsgrad og kundetilfredshet. I digital markedsføring brukes ofte måleparametrene konverteringer, visninger (impressions), klikk og Click-Through-Rate som KPIer.