FAGBLOGG

5 fordeler med performance marketing!

Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring som det ofte omtales på norsk, er i vinden som aldri før, men hva er egentlig performance marketing? Og hvorfor fungerer det så bra? Her skal jeg forklare de fem viktigste forskjellene på performance marketing og tradisjonell markedsføring, og hvorfor performance marketing tar rotta på tradisjonelle markedsføring gang på gang.

Estimert lesetid: 5 minutter

1. Målbare resultater

Den amerikanske markedsføringspioneren John Wanamaker er kjent for sin uttalelse om at ”halvparten av pengene jeg bruker på markedsføring er bortkastet; problemet er at jeg ikke vet hvilken av halvdelene”. Selv om de fleste trekker på smilebåndet av dette sitatet, så ligger det overraskende mye sannhet bak. Mange bedrifter og organisasjoner bruker betydelige budsjetter og ressurser på markedsføringsaktiviteter, uten at de helt vet hva de får igjen for pengene.

Med performance marketing er ikke dette lenger et problem. Performance marketing legger konkret og målbar data til grunn, og snarere enn å fokusere kampanjer på vage antagelser og følelser, fokuserer man på handlinger som faktisk skaper verdi for bedriften, slik som nedlastinger av et viktig dokument, utfylte registreringsskjemaer, timebestillinger eller kjøp! Med andre ord, i stedet for tradisjonell markedsføring hvor man ikke vet helt hva man får igjen, vil performance marketing kunne rapportere konkrete resultater og hvilken økonomisk verdi som er generert fra kampanjen.

2. Skremmende spesifikk segmentering og målretting

Mens tradisjonell massekommunikasjon fokuserer på å nå så mange som mulig, fokuserer performance marketing snarere på å treffe rett budskap til rette personer. Det hjelper for eksempel ikke å generere masse trafikk inn til din nettside eller fysiske butikk hvis ingen kjøper. Med performance marketing kan man rette ulike budskap og annonser til ulike publikum, slik at de som blir eksponert for annonsen faktisk føler den er relevant og foretar en verdifull handling. Man kan blant annet segmentere kampanjer på alder, kjønn, interesser og geografiske områder, til enda mer spissing som sivilstatus eller om personen har vært kunde tidligere eller ikke.

3. Fortløpende testing og optimalisering

En markedssjef fortalte meg en gang at ”markedsføring gjennom dere er mye mer beroligende enn hva jeg er vant til!” Denne markedssjefen var vant til å sette av et konkret budsjett, starte en kampanje for en gitt periode og så håpe at kampanjen ble en suksess. Gjennom performance marketing derimot tester man ut ulike strategier og optimaliserer kampanjen kontinuerlig underveis i kampanjeperioden. Det er altså en mye mer kostnadseffektiv måte å jobbe på fordi man fortløpende justerer, endrer og optimaliserer annonser, budskap og målsettinger for å stadig oppnå bedre resultater. I Solid Media er vi perfeksjonister, og vi leter alltid etter de små justeringene som gjør at kampanjen presterer enda bedre!

4. Fleksible budsjetter

Med performance marketing vil man se return-on-investment (ROI) resultatene underveis i kampanjen, man kan derfor allokere budsjettene etter hvilke kanaler og kampanjer som genererer høyest ROI, snarere enn å være låst til et gitt budsjett som må brukes. Det er enkelt å ta penger fra kampanjer som presterer dårligere enn forventet, og putte dette over på kampanjene som presterer best.

Før man starter med annonseringen vil man aldri kunne vite 100% hvilken kanal, kampanje eller annonse som kommer til å fungere best for å nå ditt spesifikke mål, det er derfor en fordel å kunne flytte budsjettene underveis når data samles inn, snarere enn å måtte vente til kampanjen er avsluttet. Og når man får konkrete tall på hvilken ROI annonseringen genererer, ønsker de fleste å øke budsjettet slik at man kan tjene enda mer penger.

Nettopp dette gjør at markedssjefer og daglig ledere elsker performance marketing, fordi så lenge metningspunktet i markedet ikke er nådd vil annonseringen fortsatt være lønnsom når man øker budsjettene. Dette gir en mye større trygghet, enn å skulle bruke ekstra markedsføringsmidler på helt nye kanaler man ikke vet verdien av.

5. Innovasjon er alltid i høysetet

I dagens samfunn hvor stadig nye (teknologiske) innovasjoner og plattformer endrer folks hverdag, er det svært viktig at også markedsføringsstrategier endrer seg. Det som fungerte for et år siden, fungerer ikke nødvendigvis like godt i dag. Performance marketing er kjent for å være svært innovativt og i Solid Media er vi konstant på utkikk etter nye måter å nå det rette publikummet til rett tid, slik at våre kunder får mest mulig igjen for pengene de bruker på markedsføring.

Alexander Dahlstrøen

Senior Rådgiver

test1@fjellvann.no" target="_blank" rel="nofollow" title="E-mail" class="tooltip">