FAGBLOGG

Derfor leverer ikke vi på timer

En ting som skiller oss ut fra mange andre digitalbyråer, er at vi ikke leverer på timer. Men hvorfor har vi valgt å gjøre det sånn? Og hvilken betydning har det for deg som kunde? Her gir vi deg svarene.

Estimert lesetid: 7 minutter

Tidsbruk og verdiskapning er ikke det samme

Vårt hovedmål er å hele tiden skape størst mulig verdi for kundene våre. For oss er ikke tid brukt direkte samsvarende med verdi skapt. Snarere tvert imot. Å skape verdi for oss, handler heller om å gjøre det som skal til for at kundene våre skal lykkes.

Uansett hvor mange timer det tar.

“Verdien til oss i Solid Media blir ikke skapt av at fem spesialister sitter i et møte om eller med kunden, der vi belaster kunden for 5 timers samlet arbeid. Vår prismodell gir oss insentiver til å være mest mulig effektive i arbeidet vårt.”

Å jobbe etter en “time-retainer” med faktureringskrav og måling av effektivitet basert på timer brukt på kunden, er verken et godt eller motiverende mål for våre spesialister og rådgivere.

Det som motiverer oss, er fleksibiliteten og autonomien til å gjøre det som skal til for at du som kunde skal lykkes. Om det betyr at vi bruker 1 time eller 12 timer på en oppgave, har det i realiteten ikke noe å si, så lenge vi vet at det vil skape verdi og resultater for deg.

Effektiv rapportering gir mer tid til verdiskapning

Ved å ikke jobbe på timer, er vi heller ikke tjent med å holde langdryge rapporteringsmøter, der du som kunde kunne fått informasjonen du trenger på halvparten av tiden. Vi er heller tjent med å skape effektive måter å rapportere på, slik at vi kan bruke den resterende tiden på å jobbe med det som faktisk skaper resultater for deg.

Vår prismodell motiverer oss til å skape reell verdi. Og vi blir ikke hindret av stoppeklokken ved et dårlig resultat.

Dette gjelder uavhengig av om du er vår minste eller vår største kunde. Våre spesialister og rådgivere legger inn den innsatsen som skal til for at du skal få det resultatet du ønsker. Vi opplever at dette er en god praksis, som har resultert i flere lange og trofaste kundeforhold med gode resultater.

Nok tid til grundig research og analyse

I det operative arbeidet støter vi ofte på tekniske problemstillinger som vi må løse og derfor undersøke nærmere. Det er heller ikke sjelden vi må utføre mer omfattende konkurrentanalyser og søkeordsanalyser.

For å kunne skrive gode SEO- og annonsetekster, er vi nødt til å gjøre god research i forkant. Skal vi for eksempel skrive om gasslekkasje på oljerigger, vil det verken resultere i gode resultater eller høy verdi dersom vi dropper å gjøre et grundig forarbeid – nettopp fordi du som kunde har gått tom for timer.

Så hva er fellesnevneren her? Dette er oppgaver som tar tid, men som vi er nødt til å prioritere, fordi det er viktig. Og det har vi fleksibiliteten til å gjøre – uten at det koster deg som kunde noe ekstra.

“Vi ønsker ikke å havne i en situasjon der vi må si til kunden at – Nei, det kan vi ikke hjelpe deg med, fordi du har brukt opp timene dine.”

Prismodellen vår gir med andre ord ikke bare grunnlag for forutsigbarhet, men også en fleksibilitet. To aspekter ved vår leveranse som vi opplever er av stor verdi for våre kunder.

Konsekvensen av å jobbe på timer med SEO og Ads

Vår opplevelse er at i arbeidet med tjenestene vi leverer, er timebasert arbeid mer begrensende enn nyttig.

La oss gi deg noen eksempler.

Dersom vi hadde jobbet på timer og fått en god idé mot slutten av måneden, måtte vi bedt deg som kunde om flere timer eller utsatt det. Eller motsatt, dersom vi skulle ha timer til gode, så ville vi hatt insentiv til å samle fem stykker i et møte for å spise opp timene.

Tidsbruken er ikke nødvendigvis resultatbasert. Den er heller fundamentert i et ønske om å levere varene, som er timene. Vi opplever derfor at timene tilskrives en verdi som er feilaktig. Ikke innenfor alle typer tjenester, men særlig i arbeidet med SEO og Ads.

Vi kunne for eksempel brukt de neste fire månedene på å skrive 5000 artikler, uten at det hadde basert seg på hva folk faktisk søker etter og ønsker informasjon om. Problemet er bare at dersom vi ikke skriver innhold som det er etterspørsel etter og vil gi gode rangeringer i søkeresultatet, vil du verken få gode resultater eller pengene dine tilbake.

Det samme gjelder Ads. Vi kunne brukt mye tid på å teste ting som det ikke finnes noen fundament for at burde testes, eller sette opp kampanjer det ikke er kommersiell interesse etter. Men det er ikke slik gode resultater skapes.

Vi kan gjøre mye, uten at det har noe med verdiskapning å gjøre. Et bra stykke arbeid betyr ikke nødvendigvis at det er verdt investeringen for kunden.

En litt annerledes prismodell

Vi har derfor valgt en litt annerledes prismodell enn mange andre digitalbyråer. En modell som ikke fokuserer på tid brukt, men heller på verdi skapt.

Arbeidet med SEO og Ads er både omfattende og sammensatt. Vi kan derfor ikke stadfeste at xx antall timer med arbeid vil gi kunden xx resultat. For sannheten er at vi kan jobbe mange timer med både SEO og annonsering, uten at det gir konkret verdi til deg som kunde.

Så hva vil egentlig det si?

For å skape verdi og gode resultater, opplever vi at det er mer hensiktsmessig å sette tydelige, månedlige produksjonsmål.

Hvilke produksjonsmål som er aktuelle for hver enkelt kunde blir forankret i innsalgsprosessen, der vi fokuserer på å identifisere kundens faktiske behov. Vi kartlegger utgangspunktet og konkurransesituasjonen nøye, før vi utarbeider en strategi som både skal løse problemer og skape grunnlag for vekst.

Leveransen vår blir så tilpasset og skreddersydd til deg, gjennom å konkretisere dine behov ned i faktiske parametere.

Vi opplever at dette gir oss større frihet til å gjøre en grundig jobb for kundene våre. Og for deg som kunde, opplever vi at det gir deg en forutsigbarhet og trygghet på at vi leverer det vi skal, uansett hvor lang tid det har tatt for oss.

Timespris er håndgripelig, men skaper ikke nødvendigvis mer verdi

Timepris er håndgripelig og derfor lett å forholde seg til dersom du skal kjøpe en tjeneste. Timeprisen blir diskutert, ikke verdien. Fordi det er det vi er vant til.

Dersom vi viser deg som kunde en timeliste der det står at vi har brukt 20 timer på arbeidet, er du fornøyd. Fordi du, som mange andre, opplever større troverdighet til timer brukt.

Og det er nettopp mangelen på håndgripelighet som gjør det vanskelig å ikke selge på timer.

Derfor jobber vi med å kvantifisere det vi leverer, som antallet tekster, antall møter og antall timer med rådgivning du får hver måned.

Så hvordan fungerer det i praksis?

“Dukker det opp en mulighet i nuet, kan vi allokere penger til det, fordi arbeidet vårt ikke har en naturlig stopp. Vi går ikke tom for timer.”

Innenfor SEO-innholdsproduksjon for eksempel, vil det i kontrakten stå antallet tekster vi skal produsere per måned, med et avtalt antall ord. Det betyr i praksis at du som kunde eksempelvis får 5 nye sider og 2 optimerte sider, versus 10 timer med innholdsproduksjon.

Det er tross alt antall sider og antall ord som har noe å si for organisk synlighet, ikke antallet timer vi jobber. Antallet timer vi jobber skaper ikke verdi i seg selv.

I arbeidet med annonsering er det en korrelasjon mellom hvor mange annonsekroner kunden har og hvor mye jobb vi gjør. Dette fordi vi må legge inn mer tid og innsats i å bruke 40 000 annonsekroner, enn 20 000 annonsekroner.

At vi baserer inntjeningen på størrelsen på budsjettet til kunden, betyr derfor i praksis at jo større budsjett kunden har, jo mer tid legger vi av til å jobbe med kunden.

Men overordnet sett, setter vi heller ikke i arbeidet med annonsering begrensninger på timer jobbet. Dersom vi ser at det er en mulighet for stor avkastning i fremtiden ved å legge flere timer i arbeidet i dag, griper vi den muligheten – uten at vi behøver å spørre kunden om flere timer.

Vi snur hver stein, og dersom vi ikke oppnår resultatene vi forventer, er det ikke noen grense for hvor langt vi vil gå for å oppnå det. Vi gjør med andre ord det som skal til for å knekke koden der og da.

Vi investerer i dag, for å få en enklere jobb og bedre resultater for kunden i fremtiden.

Frihet, verdi og forutsigbarhet

La oss si det sånn.

Innenfor tjenestene vi leverer – SEO, Ads og rådgivning – fungerer det best for oss å ikke levere på timer. Rett og slett fordi det gir oss best mulige insentiver til å levere og bruke tid på det som faktisk betyr noe.

For deg som kunde vil det vil si at det som står skrevet i kontrakten, også er den totale summen du betaler for tjenestene våre.

Vi tar ikke ekstra betalt for å sitte 5 spesialister i et møte, ta en ekstra telefonsamtale eller komme på besøk til deg for å få en produktdemonstrasjon. Vi kan være fleksible og omprioritere etter dine behov, innenfor avtalen vår med deg. Det gir både deg og oss frihet, verdi og forutsigbarhet.

Derfor har vi valgt å ikke levere på timer.

Har du spørsmål?
Les mer om tjenestene våre her, eller kontakt oss for en uforpliktende prat!