FAGBLOGG

Er nye Google Analytics (GA4) satt opp riktig på nettstedet ditt?

Google Analytics 4 (GA4) er den nyeste versjonen av analyseverktøyet til Google, og det er viktig at det blir satt opp og koblet til nettsiden din innen 1. Juli 2023. Da vil den gamle versjonen av Google Analytics slutte å fungere. Her vil vi hjelpe deg med å forstå hvordan GA4 skiller seg fra tidligere versjoner av analyseverktøyet, og hvilke nye funksjoner du kan dra nytte av.

Estimert lesetid: 3 minutter

Derfor må vi bytte til GA4

Siden den gamle versjonen av Google Analytics, gjerne kalt UA, i stor grad baserte seg på bruken av cookies for å samle inn informasjon om aktiviteten på nettsteder, så har Google valgt å gå vekk fra denne versjonen. Google Analytics 4, med nye måleparametere og annen datainnsamling, er rustet til å eksistere i en verden uten cookies på sikt. 

Er det vanskelig å flytte over til GA4 fra GA Universal?

For å fortsette dataanalysen av nettsiden din med et Googleverkty bør du altså ta i bruk GA4. Metoden for å sette opp GA4 er relativt lik som forrige versjon av Google Analytics. Du kan enten sette opp GA4 direkte i koden eller bruke tag-manager for å konfigurere det. Det viktigste er å sikre at nettsiden er kompatibel med GA4 for å unngå problemer med datainnsamlingen. Det er imidlertid viktig å merke seg at GA4 ikke lenger bruker «views», men heller «data streams». En data-stream skiller trafikken fra nettsiden din fra dataen generert av appen din. 

De viktigste forskjellene mellom GA4 og Universal Analytics

Det er flere endringer i Google Analytics 4, både i hvordan data samles inn og hvordan det presenteres. Dette påvirker også hvordan vi kan bruke analyseverktøyet.  En av hovedforskjellene mellom GA4 og de tidligere versjonene, som Google Analytics Universal, er at GA4 samler og lagrer mindre persondata enn UA gjør. Cookies er fortsatt i bruk hvis det er mulig å hente, men GA4 henter også “first party data” og data fra “Google signals”. Dette er for å tilpasse seg en fremtid hvor bruk av cookies er begrenset.

Når det gjelder datainnsamling og sporingsegenskaper, har GA4 flere innebygde parametere som kan spores uten å måtte sette opp dette i Tag-manager. I UA var man avhengig av å sette opp egne event-koder for å spore forskjellige handlinger, men i GA4 er event-sporing en naturlig del av systemet. Dette gjør det enklere å spore klikk, visninger og andre hendelser direkte i GA4 uten å være avhengig av ekstra konfigurasjoner i tag-manager.

Eventbasert analyse av nettsiden din

Fokuset på eventer er den andre store forskjellen mellom GA4 og Google Analytics Universal. GA4 er event-basert, noe som betyr at alle handlinger på nettsiden eller i appen regnes som separate eventer. Dette gjør det mulig å kombinere data fra forskjellige kilder og gir en mer helhetlig innsikt i brukeratferd. 

Vil du vite hvor trafikken på nettsiden din kommer fra? Hvilke kanaler som er mest lønnsomme? Om kundene dine bruker mobilen eller pc’en eller hvordan checkout-prosessen i nettbutikken blir brukt? Du skjønner kanskje tegningen, GA4 gir svar på det meste du ønsker å vite om nettsiden din. Men husk på at GA4 i noen tilfeller har andre definisjoner på kjente måleparametere, så hvis du ser små forskjeller mellom for eksempel trafikken i GA4 og UA, så kan det være derfor.

Trenger du hjelp med migreringen til GA4?

Hvis du fortsatt ikke har satt opp Google Analytics 4 knyttet til nettsiden din så er det lurt å gjøre det så fort som mulig. I Solid Media har vi god erfaring med å sette opp GA4 for kundene våre, og vi har også jobbet med å sette opp oversiktlige rapporter i analyseverktøyet. Ønsker du hjelp med oppsettet, eller lurer på noe knyttet til GA4, så ta kontakt med oss her!

Martin Jarl Andersen

Leder | Annonsering

martin@solidmedia.no" target="_blank" rel="nofollow" title="E-mail" class="tooltip">