FAGBLOGG

Hva betyr topic cluster for SEO? Vi gir deg 3 tips!

Googles algoritmer utvikler seg stadig og det er viktig å følge med på endringene for å oppnå stabil synlighet. I lang tid nå har søk blitt formulert i fulle setninger med vanlig setningsoppbygging. Dette har søkemotorenes algoritmer tilpasset seg og fokuset er derfor rettet fra nøkkelord til å vurdere hele søkefrasen og tematikken til søket. For å tilpasse seg Google må du derfor være god på “Topic clustering”!

Estimert lesetid: 3 minutter

Hva er topic clusters?

Topic clusters er en måte å gruppere sidene som finnes på et nettsted. Det betyr at man kategoriserer innholdet som lages på de ulike sidene på nettstedet ut ifra tematikk. Man bruker ulike hovedtemaer og kategoriserer undertemaer tilknyttet dem. For hvert hovedtema og undertema lages det egne sider.

Ved å bruke denne metoden viser tematikken tydelig hvilke landingssider som burde lages på nettsiden. I tillegg burde temaene som presenteres støttes av en søkeordsanalyse. Sånn sikrer du også at innholdet du produserer til nettstedet er treffende for målgruppen du ønsker å nå. Metodene kan både brukes på blogginnlegg og landingssider. Det er derfor en viktig del av On-page SEO!

Hvorfor er topic clustering viktig for synlighet?

Ved å bruke topic clusters aktivt i innholdsproduksjon sikrer du en god struktur på nettstedet ditt. Strukturen basert på tematikk passer med måten Google vurderer nettsteder basert på konteksten til søket som gjøres. Slik kan du bruke topic clustering til å vise søkemotoren at du har bred kunnskap på tematikken søkeren ønsker å lese om. Det øker tilliten til nettstedet som helhet, og du oppnår også høyere rangeringer på Google.

3 tips for god topic clustering

For å få til god topic clustering er det flere ting som er viktig å huske på. Det er viktig at utformingen og sammenhengen mellom kategoriene og innholdet på siden er tydelig inndelt både for brukerne og Google. Her er våre tre beste tips til hvordan man kan oppnå det:

Tips 1: Fokuser på valg av hovedtema

Når du skal i gang med topic clustering er det viktig at du tenker nøye gjennom hvilke hovedtemaer du inkluderer. Hovedtemaet burde være et overordnet tema som er slående, interessant og relevant for din bedrift.

Det er også viktig at du skaper hovedtemaer som kan skape mange relevante undertemaer. Velg hovedtemaer som kan utforskes fra mange ulike synspunkter og som omfatter mye. Slik skaper du gode og utdypende topic clusters.

Tips 2: Bruk tankekart til å strukturere kategoriene

En metode du kan bruke for å få oversikt over temaene du tar opp både i hovedkategoriene dine og i underkategoriene er å lage et tankekart. Sånn ser du lett hvilke temaer du kan inkludere og hvilke undertemaer som hører til hvor. Slik sikrer du at det er en naturlig sammenheng i kategoriene dine, noe som gjør brukeropplevelsen av siden bedre.

Tips 3: Ikke glem internlenkene!

Siden tematikken til de ulike kategoriene i topic clustering henger sammen er det viktig at du viser sammenhengen tydelig til Google også. En måte å fremheve sammenhengen i nettstedet ditt er å bruke internlenker mellom relevante sider. Pass derfor på å linke til andre sider innad i kategorien til hvert topic cluster.

Dette gir Google en større forståelse av siden din som helhet og det fører til at søkemotoren kan se nettstedet som mer verdifullt.

Oppsummering

Det viktigste med topic clusters er altså at man skaper naturlige grupperinger av innholdet på et nettstedet. Grupperingene må kategoriseres etter tema med relevante undertemaer. Med gode topic clusters som viser bredden av innholdet som finnes på nettstedet vil du kunne øke synligheten til din side! Vi jobber jevnlig med topic clustering for våre kunder som en del av våre SEO-tjenester, så hvis det fortsatt er litt uklart vil vi kunne hjelpe deg.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er topic clustering?

Topic clusters er en måte å gruppere sidene som finnes på et nettsted. Det betyr at man kategoriserer innholdet som lages på de ulike sidene på nettstedet ut ifra tematikk. Først skaper man såkalte «Cluster Pages» (Undersider) som er målrettet til spesifikke søkefraser innen et tematikk. Når man har opprettet 5 til 10 av disse sidene kan man skape en «Pillar Page» (Hovedside) der man gir en kort introduksjon til hver undersidene. Klikk her hvis du ønsker å se et eksempel på hvordan en pillar page ser ut i praksis: HR-System (Huma).

Hvorfor er topic clustering viktig når det kommer til SEO?

Vår erfaring er at god temadekning (70-100% av relevante søk), kombinert med Topic Clustering-metodikk, skaper svært god organisk synlighet over tid. Google er opptatt av å gi det mest relevante søkeresultatet, og når en aktør har innhold som dekker mesteparten av temaet, vil dette være et veldig sterkt signal om å gi organisk synlighet til nettsiden.