FAGBLOGG

5 enkle SEO-tips for bedre CTR

CTR står for “clickthrough rate” og er en enhet for å måle hvor mange av de som ser en lenke i søkeresultatet (SERP) som faktisk trykker på den. Her får du tips til hvordan du kan forbedre dette tallet.

Estimert lesetid: 6 minutter

CTR-verdien er som oftest oppgitt i prosent. I Google Search Console kan vi blant annet se antall visninger og antall klikk på ulike nøkkelord. Hvis en nettside har 400 visninger på et nøkkelord og 80 klikk har vi en CTR på 20%. For å regne ut CTR i prosent deler du antall klikk på antall visninger, og ganger med 100.

På norsk brukes også ordene klikkfrekvens og klikkrate om dette.

Hva er en god CTR?

Hva som er en god CTR-verdi kommer helt an på hvilken plassering nettsiden har i søkeresultatet, hvilken bransje det er snakk om, hva slags type nettside det er og mye mer.

Det viktigste å følge med på er endringer i CTR-verdien. Har du en nettside som ligger på 8. plass i et søk, og har en CTR på 3%, kan en økning til 4% være veldig bra. Har du en større nettside og et kjent merkenavn bør du nok sikte en del høyere.

Hvorfor er CTR viktig for SEO-resultatene?

Det er lett å se seg blind på rangeringstall. Man kan lett bli for opptatt av å lage metatitler og gjøre andre tiltak for å treffe direkte på flest mulig søkefraser.

Men selv om du treffer godt på dette og får en god plassering i SERP, så betyr ikke det at folk automatisk får lyst til å klikke på din lenke. Her kommer blant annet metabeskrivelsen inn i bildet.

Du kan ha et godt domene og en god metatittel slik at du rangerer høyt i SERP, men samtidig ha en dårlig, autogenerert meta-beskrivelse. Dette kan virkelig ødelegge for CTR, fordi den som gjorde søket ikke får god nok forståelse for hva din nettside inneholder.

Hva sier Google om CTR?

Få andre enn Google selv som vet alt om hvordan algoritmen jobber for å bestemme rangeringer i søk. Mange mener at CTR i seg selv ikke er en direkte faktor, men de fleste SEO-eksperter er enige om at en høy CTR likevel har en stor indirekte virkning på rangeringen.

Noe som forsterker dette er at Google-tekniker Paul Haahr har forklart hvordan de bruker A/B-tester for å måle endringer i klikkmønstre og liknende.

I samme artikkel kan vi lese at tidligere Google-ansatt Edmond Lau sier at det er åpenbart at en søkemotor bruker klikkmålinger for å verifisere at sin egen algoritme fungerer bra.

Hvor mange som klikker på en lenke fra søkeresultatet er rett og slett en god måleenhet for hvor interessant denne lenken er.

5 tips til hvordan du kan forbedre CTR-verdiene

Så hva kan du gjøre for å forbedre dine CTR-verdier? Her følger noen gode råd:

#1 – Ta i bruk strukturert data

Hva om din nettsides oppføring i søkeresultatet kunne tatt opp mer plass enn de andre nettsidene? Dette kan du få til ved å bruke strukturert data. Begreper som også brukes om dette er schema markups og rich snippets.

Kort fortalt handler dette om å få Google til å vise mer innhold fra nettsiden din i SERP enn bare tittel, beskrivelse og URL. Det kan for eksempel være en punktliste tatt ut fra teksten på din nettside, antall stjerner/anmeldelser på et produkt, et bilde fra din artikkel også videre.

Slike oppføringer gjør at din nettside skiller seg ut i søkeresultatene og gir søkeren enda bedre informasjon om hva nettsiden inneholder. Dette er ting som helt klart kan øke CTR.

Hvis du ikke har jobbet med strukturert data før, kan det være litt vanskelig å skjønne seg på alle begrepene. Les gjerne mer om fagbegrepene hos Yoast.

#2 – Språk og ordvalg i metatittel

Ikke la alle nøkkelordene til nettsiden komme i veien for et “normalt språk” i metatittelen.

Husk at det er mennesker, ikke algoritmer, som skal lese, forstå og trykke seg inn på din lenke i SERP. Da må språket i tittelen være enkelt og beskrivende. Du kan fint ha med et par viktige nøkkelord, men husk også å for eksempel bruke ord og uttrykk som spiller på følelser.

Tenk på at du er et menneske som skal fortelle et annet menneske noe, gjennom din nettside.

#3 – Ikke glem metabeskrivelsen

Mange ser på metabeskrivelsen som den litt kjedelige motparten til metatittelen. Det er fordi beskrivelsen ikke har noen direkte tilknytning til hvor god plassering du får i søkeresultatet.

Likevel kan beskrivelsen ha stor innvirkning på hvordan søkeren oppfatter lenken til din nettside. Her gjelder det å bruke litt kraftige ord og uttrykk som kan fange oppmerksomheten.

Husk at man som oftest scroller ganske raskt gjennom søkeresultatene.

#4 – Tenk på kjøpstrakt og longtail nøkkelord

Tenk på dette: Dukker nettsiden din opp i søkeresultatet fordi du har gjort en god jobb rettet mot enkeltord som “bord” eller “verksted”, eller får du treff når noen søker på “spisebord til 6 personer” eller “Skoda verksted Oslo øst”?

Det er åpenbart at du vil få mange flere visninger hvis du klarer å rangere høyt på enkeltordene, men det kan være mer verdifullt å være synlig når kjøperen er lengre ned i kjøpstrakten. Om du optimaliserer siden for mer konkrete søkefraser vil den utvilsomt fremstå som mer relevant for kjøperen. Dette kan igjen gi høyere CTR.

#5 – Bruk URL-slugen for det den er verdt

Det er lett å glemme at selve URL-en også kan inneholde beskrivende ord og selgende budskap.

URL-slugen er den delen av URL-en som kommer etter domenenavnet. Har du en nettbutikk er det uansett viktig å ha en god struktur i kategoriene – Og dette vil som regel også gjøre URL-slugen mer beskrivende for søkeren.

Skriver du et blogginnlegg i for eksempel WordPress kan du enkelt endre slugen slik at også den lokker søkeren til å klikke, i kombinasjon med metatittel og beskrivelse.

Konklusjon: Gi et godt inntrykk av hva nettsiden din inneholder

Alt i alt handler CTR-optimalisering om å gi søkeren et godt inntrykk av din nettside, og hva den inneholder. Hvorfor skal søkeren trykke seg inn? Hvorfor passer ditt innhold til det søkeren søkte etter? Hvordan skiller du og din nettside seg ut?