GUIDER

Guide til Off-page SEO

I tillegg til arbeid direkte knyttet til utvikling av din egen nettside gjennom on-page SEO og teknisk SEO bør du jobbe med off-page SEO! Det er viktig i søken etter et nettsted med høy autoritet. Her tar vi deg gjennom hva off-page SEO innebærer.

Estimert lesetid: minutter

Å få et nettsted til å rangere høyt i søkeresultatet krever som oftest en helhetlig tilnærming. Du må jobbe med elementer internt på nettsiden, men jobb med tiltak utenfor ditt eget nettsted også. Da vil du oppnå økt autoritet og kan se høyere rangeringer.

Hva er off-page SEO?

Off-page SEO er per definisjon tiltak som gjøres utenfor ditt eget nettsted. Målet er som vanlig å øke rangeringer hos søkemotorene. Off-page SEO-arbeid og særlig arbeid med lenker til nettstedet ditt er en del av grunnleggende SEO. Ved å jobbe godt off-page viser du søkemotorene og brukere at siden din er populær og anerkjent på nettet generelt. Ved å bli omtalt på andre nettsteder av høy kvalitet og at andre anerkjente nettsteder bruker deg som kilde vil søkemotorene se at kvalitetssider på nett går god for deg, og det digger de!

Hva er forskjellen på off-page og on-page?

Kort fortalt kan man si at on-page SEO handler om å optimalisere enkeltsider for at de skal oppnå organisk synlighet. Off-page SEO handler om å vise søkemotorene at nettstedet har høy troverdighet og verdi totalt sett. Derfor kan man si at off-page SEO delvis avgjør hvor høyt opp i søkeresultatet nettstedet havner. On-page SEO avgjør derimot hvilke sider på nettstedet som skal få synlighet. Det er selvfølgelig ikke svart/hvitt, hvor godt man arbeider med on-page kan også påvirke hvor god synlighet du får. Men dette er en måte å skille de to arbeidsmetodene på.

Selv om det er forskjeller på de to arbeidsmetodene så er det viktig å vite at innen SEO så henger alt sammen. Det første og kanskje viktigste steget du må ta for å få gode lenker til ditt nettsted er å skrive godt og relevant innhold.

Hvorfor er off-page SEO viktig?

Som nevnt er arbeidet med off-page SEO en viktig del av å bygge troverdigheten og autoriteten til nettstedet ditt. Dette er faktorer søkemotorene bruker i vurderingen og rangering av nettsteder. Når kvalitetsnettsteder lenker til nettsiden din vil du både tilfredstille algoritmen til Google, og du får spredt bevissthet rundt ditt eget innhold. Det blir som en form for markedsføring, hvor lenker fra andre populære sider også vil øke brukernes bevissthet for din merkevare også. Det gjør at du kan være synlig for flere potensielle kunder, også utenfor dine egne kanaler.

Lenkebygging

Som nevnt er essensen av off-page å oppnå autoritet ved å få omtale og linker fra andre kvalitetssider på nettet. Lenkene er altså en viktig del av off-page-arbeidet, uten dem vil ikke søkemotorene se at omtalen er knyttet til ditt domene. Å få disse lenkene til ditt nettsted kalles lenkebygging på fagspråket. Lenkene fra andre nettsteder til din side kalles backlinks. Å få flere backlinks er bra, men det er også viktig at de kommer fra gode sider. Lenker fra sider søkemotorene verdsetter høyt gir større gevinst for ditt nettsted.

Her kommer noen tips for å skaffe backlinks av høy kvalitet:

Kartlegging

Finn ut hvilke nettsteder som nevner din merkevare eller noe som er knyttet til din bedrift eller ansatte som IKKE lenker til nettstedet ditt. Det er et veldig greit sted å begynne, og veien til en link er kort. Da er det bare å sende en hyggelig forespørsel om de kan legge ved en lenke i teksten der de alt nevner merkevaren din.

Oppføringer på bransjenettsteder

Finnes det nettsteder som lister opp aktuelle aktører innenfor din bransje? Da må du skaffe deg en plass på den listen! Ta kontakt og spør pent om å bli lagt til listen. Det er flere steder hvor medlemsbedrifter listes opp, så da kan du eventuelt se hva som er krav for medlemsskap og om det er verdt det.

Tenk kreativt på hvor du kan få omtale

Det er ikke nødvendigvis BARE nettsteder som snakker om din bransje som kan være relevante å bli omtalt på. Ved å sikre litt bredere kan det åpne seg flere muligheter for backlinks. Hvis det er en side som snakker om et tema som er relevant for deg, uavhengig av bransje, så kan det likevel være mulig å bli lenket til. Kanskje det er noen som deler din filosofi på kunderelasjoner eller arbeidsmetoder? Om de refererer til gode eksempler kan jo en link til deg være nyttig. Det er lov å spørre på en hyggelig måte og invitere seg selv. Men det er viktig at nettstedet du kontakter er tematisk passende!

Ulovlig lenkebygging

En annen ting som er viktig å nevne når det kommer til backlinks er at det er viktig med riktig fremgangsmåte! Å manipulere lenker på ulike måter blir slått ned på av søkemotorene, så det bør du for all del unngå.

 • Ikke betal noen for å lenke til nettstedet ditt
 • Ikke bruk såkalte “link farms”: nettsider som lages kun for å lenke til en annen side for å øke populariteten.
 • Google slår ned på lenkehjul som en strategi: tanken er at side A lenker til B, B til C osv til side F som til slutt lenker tilbake til side A. 

Essensen av dette er at det er viktig at lenkebyggingen skjer på en organisk måte. Det er lov å spørre relevante nettsteder om de ønsker å lenke til ditt nettsted, men ikke manipuler lenker for rangeringens skyld. For å unngå ulovlige strategier er det viktig at nettstedene du kontakter om lenking har en naturlig kobling til ditt nettsted eller fagfelt og at de lenker til deg frivillig.

Ikke-lenkerelatert off-page SEO

Det er mye fokus på lenkebygging i off-page SEO, men andre markedsaktiviteter kan også øke ditt nettsteds popularitet og autoritet. Alt i alt handler off-page SEO om å skape ulike referanser til nettsiden din fra et annet sted på internett.

Noen typer ikke-lenkerelatert off-page-arbeid kan for eksempel være:

 • Gjesteblogging
 • Markedsføring i sosiale medier
 • Influencer-markedsføring
 • PR

Når du gjennomfører aktiviteter og prosjekter som dette for å styrke SEO er det også viktig å huske på relevans. Det er viktig at de du kontakter og de stedene du søker omtale er tematisk relevant for ditt nettsted. Ellers vil søkemotorene kunne straffe strategien din. Dessuten er som sagt det aller viktigste at brukerne finner innhold de synes er relevant og som svarer til forventningene.

Oppsummering

Off-page SEO er som sagt arbeid for å øke organisk synlighet som gjøres utenfor ditt eget nettsted. Målet er å skaffe omtaler og referanser til ditt nettsted fra andre steder på internett. Når søkemotorer ser at nettstedet ditt blir omtalt av andre på internett vil de stemple det som populært og av høy autoritet. Det er en rangeringsfaktor som gjør at du kan øke rangeringene dine i søkeresultatet. Når du skal jobbe med off-page SEO er det mye å huske på, men med disse tingene i bakhodet har du en god off-page-strategi!

 1. Pass på at sider som lenker til nettsiden din er tematisk relevante til det du tilbyr og skriver om.
 2. Sikre at stedene som lenker til nettsiden din er av høy kvalitet selv
 3. Ikke bruke ulovlige metoder som å betale for lenker osv.
 4. Huske å tenke kreativt når det kommer til steder å henvende seg om lenking
 5. Andre markedsaktiviteter kan også hjelp off-page SEO

Med en god off-page SEO-strategi vil du kunne øke nettstedets popularitet, og du skaper også en større bevissthet rundt din merkevare utenfor dine egne plattformer. Når flere kjenner til din bedrift, og du skaper flere veier inn på nettstedet ditt rundt om på internett er det kort vei til flere salg! (så lenge du har godt innhold på din egen nettside, slik at de får lyst til å kjøpe! Det går vi gjennom i guiden om on-page SEO, som du finner her.)

FAQ

Hva er off-page SEO?

Off-page SEO er tiltak som gjøres utenfor ditt eget nettsted for å skaffe referanser inn til nettstedet ditt. Off-page SEO-arbeid, spesielt arbeid med lenker er en grunnleggende del av SEO. Slik viser du brukere og søkemotorer at siden din er populær og anerkjent av andre på nett.

Hvorfor skal man jobbe med off-page SEO?

Off-page SEO er viktig fordi referanser inn til ditt nettsted fra kvalitetssider på internett øker din popularitet og autoritet. Det er en rangeringsfaktor søkemotorene bruker når de vurderer siden din. Det blir som en form for markedsføring, hvor lenker fra andre populære sider også vil øke brukernes bevissthet for din merkevare også. Det gjør at du kan være synlig for flere potensielle kunder, også utenfor dine egne kanaler.

Hva er backlinks?

Backlinks er lenker som går fra andre sider inn til nettstedet ditt. Backlinks er det man ønsker når man jobber med off-page SEO. Det er også gunstig at lenkene inn til nettstedet ditt kommer fra sider som selv har høy kvalitet og popularitet.