CPM: Cost Per Mille

Helt konkret betyr CPM “Cost Per Mille”. CPM betyr altså kostnaden for å vise en annonse 1000 ganger. Det er en av metodene for å prise markedsføring.

CPM – hva er det?

Helt konkret betyr CPM “Cost Per Mille”. CPM betyr altså kostnaden for å vise en annonse 1000 ganger. Det er en av metodene for å prise markedsføring.

Hvordan regne ut CPM?

For å regne ut CPM ser formelen slik ut:

CPM = (Total kostnad / Antall visninger) x 1000

Eksempel 

La oss si at du kjørte en annonsekampanje på Facebook som kostet 10 000 kroner og du fikk 100 000 visninger. Dette resultater i følgende CPM:

CPM = (10 000 / 100 000) x 1000 CPM = 100 kroner per tusen visninger

En lav CPM-verdi gir deg som markedsfører indikasjoner på hvilken kanal som er mest kostnadseffektiv når det kommer til antall visninger per krone brukt på kampanjen. CPM kan være en god måleenhet hvis din bedrift ønsker å øke merkevarebyggingen. Hvis du ønsker mer fokus på konvertering, vil CPA- og CPC-parametrene være bedre å bruke.