CPA (Cost per Action)

CPA står for Cost Per Action eller på norsk; kost per konvertering. Det innebærer at man betaler for de gangene en annonse fører til en ønsket handling.

Hva betyr CPA i markedsføring?

CPA står for Cost Per Action eller på norsk; kost per konvertering. Det innebærer at man betaler for de gangene en annonse fører til en ønsket handling. Du kan definere hvilken konvertering du ønsker å måle, for eksempel klikk, et salg eller utfylt skjema. Det er en budstrategi i digital annonsering som gjør at man får mest mulig ut av budsjettet. Ved å måle CPA ser du hvor mye du betaler for at noen klikker seg inn på nettstedet ditt fra annonsen og gjennomfører den bestemte handlingen.