E-A-T Innhold

Google har et stadig større fokus på at innholdet som får gode organiske rangeringer skal være troverdig og sannferdig. I den sammenhengen trekkes ofte forkortelsen EAT frem. Men hva betyr det?

Googles retningslinjer for kvalitetsinnhold

Som du kan lese om i YMYL-forklaringen vår er det viktig å overbevise Google om at nettstedet har ekspertise og høy troverdighet innenfor fagfeltet man ønsker å få gode organiske rangeringer på. Derfor har Google laget retningslinjer for hvordan man kan lage innhold av høy kvalitet, og her er E-A-T nevnt.

Hva står E-A-T for?

E-A-T står for “Expertise”, “Authoritativeness” og “Trustworthiness” – altså ekspertise, autoritet og troverdighet. Med dette mener Google at en tekst må være laget for å gi leseren god informasjon, skrevet av noen som er eksperter på sitt fagområde.

Googles E-A-T-oppdatering er et sett med retningslinjer for hvordan søkemotoren skal vurdere en nettside, og stammer egentlig tilbake til 2014 da det først ble nevnt. Det er altså ikke en egen, selvstendig rangeringsfaktor, men en del av hvordan den store, komplekse algoritmen fungerer.

Hvordan bruke E-A-T-konseptet?

Hvilken tilnærming bør ditt nettsted ha til EAT? Det avhenger litt av hva slags type innhold du har. Uansett bør du vurdere om du kan heve kvaliteten på informasjonen du gir de besøkende. Her er noen spørsmål du kan stille deg:

  • Er informasjonen presis og utfyllende nok? 
  • Kan du få noen fagpersoner til å se over tekstene?
  • Hva er kjerneinformasjonen på ditt nettsted? Kan du lage flere nettsider om dette?
  • Hva slags informasjon søker potensielle kunder etter? Treffer ditt nettsted p å det?
  • Har nettstedet jevnlige oppdateringer av nytt innhold?

Ofte stilte spørsmål

Hva er E-A-T?

E-A-T er en forkortelse for “Expertise”, “Authoritativeness” og “Trustworthiness” og handler om hvordan Google vurderer kvaliteten på en nettside.

Hvordan bruke E-A-T for å forbedre nettstedet?

Gjør en grundig vurdering av innholdet på ditt nettsted. Har det nok faglig tyngde, og er det utfyllende og oppdatert? Tenk også på hva slags informasjon potensielle kunder er ute etter å få.