Internkonkurrerende sider

I SEO-arbeidet snakkes det ofte om å “rydde i indekseringen” og å fjerne internkonkurranse. Men hva betyr dette egentlig?

Hva er internkonkurrerende sider?

Begrepet “internkonkurrerende sider” handler om når flere nettsider på ett og samme nettsted har tekstinnhold som er svært likt. I noen tilfeller kan innholdet være en ren kopi av den andre siden, men det kan også være to nettsider som i utgangspunktet var laget uavhengig av hverandre, men som tilfeldigvis endte opp med å bli veldig like.

Hvorfor er internkonkurranse på et nettsted negativt?

Det er to hovedgrunner til at du bør prøve å minimere internkonkurranse på nettstedet.

  • For det første kan det bli rotete og forvirrende for en leser å finne to nettsider som kommuniserer omtrent det samme. Dette gjelder spesielt hvis det er snakk om infosider om konkrete tjenester eller produkter.

  • For det andre er internkonkurrerende sider negativt for SEO og organisk synlighet. Det er fordi Google og Bing også blir forvirret og usikker på hvilken av de to sidene som skal ha organisk synlighet på tematikkens søkefraser.

Husk at to nettsider kan være internkonkurrerende selv om ikke de ser helt like ut for leseren. Søkemotorene tolker blant annet hva teksten prøver å kommunisere, hvilke søkefraser den prøver å treffe, og hvilken søkeintensjon teksten kan passe til.

Hvordan finne internkonkurrerende sider?

En enkel test for å finne internkonkurranse på ditt nettsted er å gjøre et såkalt “site-søk”.

  • Gå til Google, skriv “site:domenenavn.no søkefrase”
  • Eksempel: “site:solidmedia.no konkurrentanalyse”
  • Vurder hvor like de ulike sidene er.
  • Hvor likt er selve innholdet?
  • Treffer de samme målgruppe?
  • Treffer de samme søkeintensjon?
  • Er en av sidene nyere og mer oppdatert enn de andre?

Hvis du finner mye internkonkurranse kan det være lurt å omstruktere dette innholdet slik at innholdet blir bedre differensiert.