Merkevareplattform

For å bygge en sterk merkevare er en konsis strategi helt essensiell. Her er en merkevareplattform et godt verktøy å bruke! Under får du vite hva en merkevareplattform er, og hvordan din bedrift bør gå frem for å skape en!

Hva er en merkevareplattform?

En merkevareplattform er en enkel og strukturell fremstilling av bedriftens merkevarestrategi på en side. Det er et essensielt verktøy som virksomheter kan benytte for å bygge og forsterke sin merkevare. Denne fremstillingen bør tydeliggjøre hvor bedriften står i dag, hva den ønsker å oppnå og hvordan den planlegger å nå disse målene.

Hvilke deler består en merkevareplattform av?

Merkevareplattformen består i hovedsak av tre deler: merkekjerne, merkepersonlighet (identitet) og merkeverdier. Den skal inneholde informasjon om bedriftens visjon, misjon, verdier, merkeopplevelse og personlighet.

Hvorfor bør din bedrift ha en merkevareplattform?

Hensikten med en merkevareplattform er å etablere en felles forståelse av virksomhetens identitet og fremstilling utad, blant alle ansatte i bedriften. Merkevareplattformen fungerer som et felles fundament for all intern og ekstern informasjon, og sikrer at bedriftens kommunikasjon er i tråd med identiteten.

Fordelen med en merkevareplattform er at den kan bidra til økt merkevarekjennskap og kundelojalitet. Gjennom en konsis merkevareidentitet kan en oppnå tillit og troverdighet hos målgruppen, og skape en sterk merkevare som blir gjenkjennelig.

Hvordan skape en merkevareplattform?

Når en skal utarbeide en merkevareplattform, er det avgjørende at relevante personer i virksomheten deltar i prosessen. Dette sikrer at en kan få flere ulike perspektiver, og skaper noe alle kan kjenne seg igjen i. Ved å skape merkevareplattformen sammen sørger man for at den reflekterer virksomhetens verdier og visjoner på en god måte.

Oppsummering

Merkevareplattform er et verktøy som beskriver en bedrifts strategi, for å gjøre det enklere å bygge en sterk merkevare og oppnå alle fordelene som følger med.