Merkevarestrategi

Google, Zara, Coca Cola og Spotify er alle merker som har lyktes med å bygge en sterk og gjenkjennelig merkevare. For å oppnå en merkevare som skiller seg ut i mengden, er en grundig utarbeidet merkevarestrategi avgjørende. Men hva innebærer egentlig det?

Hva er merkevarestrategi?

Merkevarestrategi er et velkjent begrep innen markedsføring. Det er en langsiktig plan som fokuserer på hvordan du skal treffe målgruppen, dekke deres behov og skape de riktige følelsene rundt merkevaren din. Merkevarestrategien skal være i tråd med virksomhetens forretningsstrategi, og støtte de overordnede målene.

En god merkevarestrategi

For å utvikle en vellykket markedsstrategi er det første steget å grundig vurdere hvilke assosiasjoner og forventninger du ønsker at merket skal skape. Det er også viktig å identifisere merkets styrker og fordeler som skiller det ut. Dette kalles posisjonering, som er den ønskede posisjonen i markedet. 

En god merkevarestrategi definerer et klart målbilde for merkevaren og fungerer som en ressurs for å sikre at merket beveger seg i ønsket retning. Den gir en felles retning til alle i virksomheten og hjelper til med å ta beslutninger som samsvarer med identiteten.

Merkevarestrategi vs. merkevarebygging

Selv om begrepene ofte brukes sammen, er det viktig å skille mellom merkevarebygging og merkevarestrategi. Merkevarebygging er konkrete tiltak eller aktiviteter som virksomheten kan utføre for å etablere og styrke merkevaren. Merkevarestrategi, derimot, refererer til den overordnede planen og tilnærmingen selskapet følger for å posisjonere og bygge merkevare over tid. 

I korte trekk kan en si at merkevarestrategien styrer tiltakene og aktivitetene, for å sikre at de er konsise, effektive og oppnår de overordnede målene.

Oppsummering

En gjennomtenkt merkevarestrategi er essensielt for å skape en sterk og varig merkevare. Det handler om å ta en tydelig posisjon i markedet, og beslutte en retning for hele virksomheten.

 

Ønsker du å vite hvordan vi jobber med SEO i praksis? Vi har skrevet en detaljert SEO guide om arbeidsmetodikken vår