OKR

Har du noen gang lurt på hvordan du kan tydelig definere og effektivt måle målene for din bedrift? Svaret ligger i OKR – en metode for målsetting og resultatanalyse.

Hva er OKR? 

OKR handler om hva du ønsker å oppnå, og hvordan du skal oppnå det. Det er en målstyrings metodikk der du starter med å definere klare og overordnet mål for bedriften, samt definere en rekke nøkkelresultater som skal oppnås for hvert enkelt mål. OKR er en kontinuerlig prosess der nøkkelresultatene overvåkes og oppdateres regelmessig, vanligvis månedlig og ukentlig. Det er et hjelpemiddel for at bedriften skal være mer fokusert, motivert og effektiv i arbeidet for å oppnå sine fremtidige mål.

OKR vs KPI?

OKR (Objectives and Key Results) og KPI (Key Performance Indicators) er to forskjellige tilnærminger til måling og styring av mål i en organisasjon, selv om begge er viktige for ytelsesstyring. Hovedforskjellen er at OKR fokuserer på å sette ambisiøse mål og målbare resultater for strategisk endring, mens KPI-er er spesifikke indikatorer som måler dag-til-dag-operasjonell ytelse.

Oppsummering 

OKR er en effektiv metode for bedrifter å bruke for mål- og virksomhetsstyring, som bidrar på veien mot satte mål.