Posisjoneringsstrategi

Posisjoneringsstrategi er en markedsføringsstrategi, som handler om å differensiere seg i markedet ved å skape en unik posisjon fra konkurrentene.

Hva er en posisjoneringsstrategi?

Posisjoneringsstrategi er en markedsføringsstrategi  som handler om å skape en unik plassering og oppfatning av et produkt eller tjeneste i forhold til konkurrentene. Målet er å skille seg ut ved å fokusere på spesifikke egenskaper, fordeler eller verdier som dekker et markedsbehov som ikke er dekket. På den måten er strategien en viktig del av merkevarebyggingen  til bedriften din, og vil styrke tilknytningen til målgruppen og øke konkurransedyktigheten.

Hvordan posisjonere seg i markedet?

Når en bedrift skal posisjonere seg effektivt på markedet bør bedriften ha en strukturert tilnærming til strategiarbeidet. Her har vi skrevet noen trinn vi mener er vesentlige: 

  1. Skape kjennskap til forbrukernes behov
  2. Analysere marked og konkurrenter
  3. Kartlegge egen kompetanse
  4. Identifisere målgruppe
  5. Utvikle differensierende verdiforslag
  6. Implementere og kommunisere posisjoneringen