Markedsstrategi

En markedsstrategi er en form for “spillplan” på hvordan en bedrift skal nå et bestemt mål.

Hva er en markedsstrategi?

Markedsstrategi kan defineres som en systematisk plan for å oppnå bedriftens fremtidige mål i markedet. Strategien er en rekke planlagte tiltak og beslutninger som tar hensyn til målgruppens behov, og hvordan bedriften ønsker å posisjonere seg i markedet. For bedrifter kan det være nødvendig og økonomisk gunstig å investere i en markedsstrategi. En markedsstrategi kan gi bedriften en klar retning, mulighet til å utnytte sine konkurransefortrinn, forberede seg på potensielle utfordringer, samt oppnå bedre resultater med mindre ressurssløsing. En annen tilnærming til markedsstrategi er digital markedsstrategi, som legger vekt på utnyttelse av digitale kanaler og verktøy for å oppnå forretningsmålene.

Hva inneholder en markedsstrategi? 

En markedsstrategi inneholder flere elementer. Her er noen av dem:

  • Først kan det være viktig å evaluere bedriftens nåværende situasjon og omgivelsene den opererer i, her kan man utarbeide en situasjonsanalyse. Et eksempel på en situasjonsanalyse er SWOT-analysen. Det er et verktøy som bedriften kan bruke for å måle styrker, svakheter, muligheter og trusler til bedriften.
  • Det er vesentlig å definere klare og målbare mål for å få oversikt over hva som skal oppnås, dette kan for eksempel være å øke markedsandelen.
  • Videre er det viktig å identifisere målgruppen til bedriften, forstå hvilke behov de har for å sikre målrettet kommunikasjon og effektiv markedsføring.
  • Det kan være avgjørende å utføre en konkurrentanalyse for å identifisere konkurrenters styrker og svakheter, samt utnytte konkurransefortrinn. En konkurrentanalyse kan for eksempel være porters femkraftsmodell.
  • Utvikle en prisstrategi, som tar hensyn til kostnader, markedssituasjon og kunders betalingsvillighet. Dette er med på å optimalisere bedriftens lønnsomhet.

Oppsummering 

Kort fortalt er markedsstrategi en plan som guider bedriften din til suksess i et konkurransepreget marked. Den gir bedriften en retning og danner grunnlaget for utviklingen av en markedsplan.

For mer info om en effektiv markedsstrategi, les inbound marketing guiden vår her: