Sidestruktur (SEO)

Man jobber med sidestruktur gjennom fordelingen av sider på nettstedet, tydelige menyer og kategorier i tillegg til ryddig oppbygging i URL’ene.

Hva er sidestruktur

Et viktig on-page element i SEO er god nettsidestruktur. Det innebærer at siden er ryddig og lett å navigere med kategorier som gir mening både for besøkende på siden og søkemotoren. Man jobber med sidestruktur gjennom fordelingen av sider på nettstedet, tydelige menyer og kategorier i tillegg til ryddig oppbygging i URL’ene. Du kan også laste opp et sitemap for å tydeliggjøre strukturen på siden din for søkemotorene.

Hvorfor er sidestruktur viktig?

God sidestruktur er nyttig for at brukerne lett skal kunne navigere på siden din og få oversikt over alt det nyttige innholdet du presenterer. Det er også lettere for Google å få et godt bilde av hva som finnes på siden din når sidestrukturen er god. Det gjør at søkemotoren lettere kan forstå hva siden din handler om og viser siden din i relevante søkeresultater.

Alt i alt er det viktig å huske på at god sidestruktur er viktig både for å skape en god brukeropplevelse og for at søkemotoren skal få et helhetlig inntrykk av innholdet på siden din. Du kan optimere sidestrukturen både på selve nettsiden og gjennom tekniske grep. Når vi jobber med SEO er utvikling av en tydelig og inklusiv sidestruktur ofte en del av arbeidet, og det er noe vi ser at fungerer godt for våre kunder.