FAGBLOGG

Slik revolusjonerte vi vår SEO-leveranse i 2022

Vi startet 2022 med å gjøre en vurdering av SEO-leveransen vår. De siste årene har vi sett at søkemotorer som Google i stadig større grad vektlegger godt, brukerrettet innhold på nettsider. Utfordringen var at vi ikke fikk produsert nok innhold for kundene våre. Det var vi nødt til å gjøre noe med!

Estimert lesetid: 5 minutter

Søkemotoren er i stadig utvikling

Når noen utfører et søk i Google, er de oftest ute etter en eller annen form for informasjon. Denne informasjonen må presenteres på nettsiden i form av tekst. 

Tekstinnhold har derfor alltid vært en grunnstein i SEO-arbeidet. 

Men, de siste årene har vi sett at søkemotoren vektlegger innhold i enda større grad enn tidligere. Blant annet har Google sitt E-A-T-prinsipp stadig fått større betydning – en utvikling vi har fulgt nøye med på.

E-A-T er ikke en direkte rangeringsfaktor, men et viktig prinsipp som er mye brukt i Google sine vurderingskriterier. Det innebærer kort fortalt at nettstedet ditt må vise ekspertise, autoritet og troverdighet (E-A-T) på temaene du vil være synlig på, for å kunne opparbeide god organisk synlighet. Les mer om hva E-A-T innebærer her.

Med E-A-T-prinsippet stilles det med andre ord høyere krav til kvalitet på innhold enn tidligere. I tillegg blir søkemotoren dag for dag flinkere til å forstå intensjonen bak ulike søk. Så sent som i høst lanserte Google algoritmeoppdateringen “Helpful Content Update”, som underbygger dette ytterligere. 

Det betyr også at de organiske rangeringsfaktorene vektes annerledes i dag.

Så hva gjorde vi?


For å skape en best mulig SEO-leveranse, starter vi alltid det nye året med å ta en vurdering av fjorårets kundearbeid. Basert på de kundene som har oppnådd de beste resultatene, identifiserer vi noen suksessparametere for videre arbeid. 

I starten av 2022 så vi tydelig at de kundene som hadde oppnådd de beste resultatene, også var de kundene vi hadde fått implementert mest tekstinnhold for. 

Fra januar gjennomgikk vi derfor et skifte. 

Fra å fortrinnsvis ha en rådgivende rolle i kundene våre sin tekstproduksjon, tok vi fullstendig eierskap for innholdsproduksjonen. Vi ansatte også to tekstforfattere, for å sikre nødvendig fremdrift for kundene til enhver tid.

Dette har ledet til en betydelig positiv utvikling når det kommer til de organiske resultatene.

Vi ønsker at din bedrift skal lykkes

Basert på vår erfaring fra 2022, ønsker vi å dele våre 10 beste tips til hvordan din bedrift kan lykkes med innholdsproduksjonen.

1. Kartlegg hva slags innhold du har på nettsiden i dag (artikler, tjenestesider, kundecaser osv.)

2. Hvilke av disse sidene genererer mest trafikk? Da vet du hva utgangspunktet ditt er.

3. Hva ønsker du selv at bedriften din skal være synlig på?

4. Velg ut et til to hovedtemaer som er mest relevant for din bedrift. Hvis du er en bank, kan for eksempel “sparing” og “forsikring” være aktuelle temaer.

5. Utforsk så hva du kan skrive om innenfor disse temaene. Her er det nyttig å utføre noen søkeordsanalyser og kartlegge hva målgruppen bruker av søkefraser innenfor den aktuelle tematikken.

6. I etterkant av denne kartleggingen, må du tenke på hva slags undersider du kan lage basert på dette. En metodikk vi bruker er Topic Clustering – en metode for å strukturere innholdet ditt på og sette det i system.

7. Deretter plasserer du alle artiklene og ideene dine i en publiseringsplan. Det viktigste med publiseringsplanen er at du fordeler ut hvor mye innhold du skal skrive. Vårt tips er å begynne å skrive én tekst per måned. Det vil generere 12 artikler på et år!

8. Når du har laget publiseringsplanen, må du begynne å skrive. Husk, den første teksten du skriver trenger ikke være perfekt. Se heller på det som et førsteutkast. Tenk først og fremst på hva som er hovedbudskapet med teksten og forsøk å formidle det så godt du kan.

9. Når du har skrevet og publisert innholdet, anbefaler vi at tekstene videreutvikles hver 3 måned. Sjekk for eksempel om du kan legge inn noen nye avsnitt basert på søkeinteresse, for å skape mer verdi for målgruppen

10. Sist, men ikke minst – husk å gi én person hovedansvaret for at publiseringsplanen følges. Dersom fremdriften stopper, er det personen med hovedansvaret som må løse opp i dette. Det er typisk at andre markedsaktiviteter prioriteres først. Men husk, SEO kan generere mye lønnsomhet over tid!

Resultatene av vår nye SEO-leveranse

Som et resultat av arbeidet vårt med innholdsproduksjon, har vi tidoblet antallet artikler vi har skrevet for kundene våre. Dette, i kombinasjon med resten av SEO-leveransen, har bidratt til en betydelig vekst for kundene.

Ønsker din bedrift hjelp til innholdsproduksjon? Les mer om våre tjenester her, eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.