Havnet på Googles førsteside etter kun tre uker!

Anker Renhold tok kontakt med oss da de ønsket å øke kundebasen ytterligere ved å bli mer synlig digitalt. De ønsket spesielt å øke trafikken på tjenestesidene rettet mot renhold for bedrifter. Gjennom strukturering og optimering av siden, samt innholdsproduksjon, havnet Anker renhold på førstesiden av Google etter kun tre uker!

Utfordring

Anker Renhold leverer renholdstjenester for bedrifter og privatpersoner i Oslo og Viken. Med lang erfaring, mange kunder og gode referanser ønsket Anker Renhold å øke kundebasen ytterligere ved å bli mer synlig digitalt.

Resultatet

Kun tre uker etter våre første optimeringer ble innført, gikk Anker Renhold fra side syv til side én på Google med søkeordet “renhold”. På ett år har synligheten og lønnsomheten økt enda mer. Bare antall telefonhenvendelser har økt med hele 130%!

Ved å etablere et tydeligere skille mellom privattjenestene og bedriftstjenestene deres, sikret vi at de ulike sidene på nettstedet tydelig kommuniserte den spesifikke sidenes budskap. Dette medførte at antall brukere på siden økte med 20% det siste året. Det har også vært en gjennomsnittlig økning på 31% i hvor mange sider de besøkende er innom på nettstedet per økt. Det vil si at flere finner relevant innhold og blir på nettstedet lenger.

Artiklene vi har hjulpet Anker Renhold å produsere har også skutt opp på topp fem av nettstedets mest besøkte sider. Informasjonsartiklene har hittil resultert i tre rangeringer på Googles førsteside.

130%
flere telefonhenvendelser
20%
økt trafikk på nettsiden
31%
sidevisninger på nettsiden
3
førsteside rangeringer

Hva vi gjorde/løsning

Et av hovedproblemene med Anker Renhold sin nettside, var at den ikke var strukturert på en måte som tydelig viste frem hva de drev med. Siden det ikke var et tydelig nok skille mellom tjenestene på nettstedet, hindret det dem i å optimere for de ulike typene rengjøring de tilbød. Det var ikke tydelig nok at de møtte potensielle kunders ønsker når de søkte etter renholdstjenester.

Etter en analyse av kunders behov og målsetting, satte vi i gang med søkemotoroptimaliseringen. Gjennom ulike grep for å tydeliggjøre deres rolle som renholdsfirma, klatret Anker Renholds nettside fra 7 plass til 1 plass i Googles søkemotor med ordet “renhold”. Vi jobbet også med sidestrukturen ved å lage flere undersider som spesifiserte de ulike typene tjenester de tilbyr.

Gjennom egne sider med godt innhold som spesifiserte de ulike temaene som var relevant for Anker Renhold, gjorde vi bredden av innholdet på siden enda tydeligere for søkemotoren. I tillegg til dette, produserte vi artikler som var optimert for organisk synlighet. Vi fokuserte på generelle artikler som svarte på populære spørsmål knyttet til renhold. Ved å lage innhold som rettet seg tydelig mot hva brukerne søker etter, fikk dermed Anker Renhold flere sider med organisk synlighet.
Kundecaser

Hvis du likte denne vil du elske disse