Satset på digital markedsføring - merket markant økning i antall kundehenvendelser og nye oppdrag

Med mål om å bli mer synlig på nett og tiltrekke seg kunder som ikke hadde kjennskap til de fra før, tok Autoteam kontakt med oss. Gjennom Google Display annonsering og annonsering gjennom Google SØK, resulterte samarbeidet i økt antall kundehenvendelser og mange nye oppdrag.

Utfordring

Autoteam har drevet kjøreskole i mer enn 20 år, og har hatt en jevn strøm av fornøyde kunder. Autoteam tok kontakt med oss da de ønsket å bli mer synlig på nett og tiltrekke kunder som ikke hadde kjennskap til de før.

Resultatet

Gjennom strategisk arbeid med Display-annonsering og annonsering i Google Søk, fylte Autoteam opp flere trafikale grunnkurs enn tidligere, og fikk mange nye oppdrag. De måtte til og med ansette en ny kjørelærer for å håndtere alle henvendelsene de fikk!

Hva vi gjorde/løsning

For å skape synlighet begynte vi med Google Display annonsering. Dette ga noe respons, men vi ønsket å øke trafikken enda mer. Derfor satte vi også i gang med Google Søk for å oppnå dette.

Rapportene viste at søk fungerte svært godt. Derfor la vi alt trykket på søkemotorannonsering, som raskt ga enda bedre resultater. Autoteam fylte opp flere trafikale grunnkurs enn tidligere og fikk mange nye oppdrag.

Den viktigste grunnen til at Autoteam har lyktes så godt med annonsering gjennom Google Ads, er den tette dialogen med rådgiver og løpende rapportering underveis. Dette har gitt oss god innsikt i kundens behov, men også viktig kunnskap om målgruppen og markedet. Slik kunne vi følge med på eksterne faktorer og planlegge for naturlige svingninger. Et eksempel på dette er sesongsvingingen i desember, der kjøreskolene har lite aktivitet på grunn av eksamener og tentamener. Vi begrenset derfor annonseringen i julemåneden, og satte i stedet inn kruttet da etterspørselen økte igjen på nyåret.
Kundecaser

Hvis du likte denne vil du elske disse