Digital annonsering førte til større lønnsomhet og redusert kost per konvertering

Med mål om å få ned CPA (kost per konvertering) og å gjøre markedsføringen på nett lønnsom, tok We Norwegians kontakt med oss. Gjennom strategisk arbeid med Google Ads og RDA (responsive bannerannonsering) resulterte samarbeidet i større lønnsomhet og redusert kost per konvertering.

Utfordring

We Norwegians er et norsk motemerke som designer bærekraftig og etiske produserte klær i ull, og driver nettbutikken wenorwegians.no. We Norwegians tok kontakt med oss da de ville få ned sin CPA, og gjøre markedsføringen på nett mer lønnsom, og vi bidro gledelig med vår kompetanse.

Resultatet


Gjennom strategisk arbeid med blant annet produktfeed, smart shopping og RDA (responsive bannerannonsering) jobbet vi for å skape en enda sterkere tilstedeværelse på nett. Samarbeidet resulterte i at markedsføringen ble mer lønnsom og at CPA ble redusert.

Hva vi gjorde/løsning

Før vi startet med annonseringen hadde vi tett dialog med kundens webbyrå for å sikre god produktfeed, da denne skulle brukes i annonseringen. Deretter satte vi i gang med søk- og shoppingannonsering gjennom Google Ads. Dette for å skape tilstedeværelse i Google sitt søkeresultat når potensielle kunder søkte etter produkter som We Norwegian tilbyr.

Vi brukte mye tid i starten på å teste ulike søkeord og budsjetter, og hadde hele veien en plan for hvordan vi skulle mate algoritmen. På denne måten kunne vi videre fokusere på Smart Shopping, med målsetning om å oppnå lønnsomhet.

Etterhvert utvidet vi markedsføringen gjennom Google Ads til å inneholde RDA (responsive bannerannonsering). Dette ble gjort for å skape en enda sterkere tilstedeværelse på nett, gjennom å benytte merkevarebyggende annonser kombinert av tekst og bilde.
Kundecaser

Hvis du likte denne kommer du til å elske disse