B2C markedsføring

Med B2C markedsføring skal en bedrift markedsføre sine produkter eller tjenester til forbrukere. Her må de prøve å dekke målgruppens personlige behov.

Hva er B2C markedsføring?

B2C markedsføring eller,  “business to consumer” markedsføring handler om bedrifter som retter sin markedsføring mot forbrukere. I motsetning til B2B markedsføring, hvor bedrifter retter seg mot andre bedrifter, er målgruppen for B2C markedsføring enkeltpersoner.

Når en bedrift skal markedsføre produkter eller tjenester direkte til forbrukere er det viktig å huske at forbrukerne som regel er drevet av personlige behov, ønsker og følelser når de skal gjøre et kjøp. Her må bedrifter ha en klar strategi for å prøve å treffe målgruppen sin.

Oppsummering

B2C markedsføring er markedsføring som er rettet spesifikt mot forbrukere. Fokuset bør ligge på kundens personlige behov, ønsker og følelser.