B2B Markedsføring

B2B markedsføring er kort fortalt at en bedrift retter markedsføringen av sine produkter eller tjenester mot andre bedrifter. Dette krever en annen type tilnærming enn ved markedsføring mot forbrukere.

Hva er B2B markedsføring? 

B2B markedsføring er en betegnelse på en bedrift som markedsfører produktene eller tjenestene sine mot andre bedrifter. Det vil si at alle bedrifter som har målgruppen sin i bedriftsmarkedet, offentlig eller privat, jobber B2B. Vi i Solid Media retter for eksempel våre tjenester innen digital markedsføring mot andre bedrifter, altså B2B. Dersom en bedrift har forbrukere som sin målgruppe derimot, kalles dette for B2C markedsføring. 

I B2B markedsføring retter du deg gjerne mot personer som, på vegne av bedriften sin, skal ta avgjørelser om hvorvidt de skal kjøpe produktet ditt eller benytte seg av tjenesten din. Dette er med på å legge en rekke føringer for markedsstrategien, ettersom beslutningstagere ofte er ute etter en annen type informasjon enn forbrukere, og tar valg basert på logikk, ikke følelser. Markedsføringen bør derfor være bygget på logikk og basert på fakta, for å imøtekomme deres behov. 

Oppsummering 

B2B markedsføring er markedsføring av produkter eller tjenester fra en bedrift til andre bedrifter. Når du jobber med B2B markedsføring retter du deg ofte mot beslutningstagere som skal ta valg på vegne av hele bedriften – noe som blant annet krever en annen strategisk tilnærming enn markedsføring mot forbrukere. Markedsføringen bør blant annet bygges på logikk og fakta for å imøtekomme beslutningstagerens behov. 


Ofte stilte spørsmål 

Hva er B2B?

B2B står for “business to business”, og er en betegnelse for salg og markedsføring av produkter eller tjenester fra en bedrift til andre bedrifter. 

Hva er B2B markedsføring?

B2B markedsføring er når bedrifter retter markedsføringen av sine produkter eller tjenester mot andre bedrifter. I B2B markedsføring retter du deg ofte mot beslutningstagere som skal ta avgjørelser på vegne av bedriften sin, som igjen legger en rekke føringer for markedsstrategien. 

For mer info om effektiv B2B markedsføring, les inbound marketing guiden vår her: