Bing søkemotor

Når vi snakker om søkemotor så tenker de fleste av oss automatisk på Google, men Bing er også en stor aktør på markedet.

Hva er Bing?

Microsoft Bing, mest kjent som bare Bing, er en søkemotor eid og drevet av teknologiselskapet Microsoft. Tjenesten ble lansert i 2009, og er basert på Microsoft sine tidligere søkemotorer MSN Search og Windows Live Search (senere kjent som bare Live Search). Bing er verdens nest mest brukte søkemotor.

Hvilke tjenester tilbyr Bing?

I likhet med Google så tilbyr Bing søk etter informasjon, bilder, video og kart. Det som skiller Bing fra Google derimot er deres samarbeid med OpenAI, selskapet bak ChatGPT. Dette betyr at den nye versjonen av Bing kommer til å være drevet med AI. 

Samarbeidet har gjort at Bing har en AI chatbot (liknende ChatGPT) integrert i søkemotoren, noe som vil si at du kan stille og få svar på mer komplekse spørsmål. OpenAI skal også føre til at Bing kommer opp med bedre og mer relevante søkeresultater. 

Den nye versjonen av Bing er fortsatt i betafasen, så man må melde seg på ventelisten for å få tilgang. Det er verdt å nevne at Google også tilbyr en AI chatbot (Bard), men denne er ikke integrert med Google sin søkemotor. Bard er også i betafasen og kun tilgjengelig via ventelisten for folk i USA og Storbritannia.

Oppsummering

Bing er en søkemotor fra Microsoft som tilbyr søketjenester på nett for informasjon, bilde, video og kart. Den nye versjonen av Bing som er under utvikling er laget i samarbeid med OpenAI, som vil si at søkemotoren kommer til å være drevet av AI.