Brukervennlighet (UI)

Du har kanskje opplevd at du skal kjøpe noe fra en nettside og alt går sakte. Knappene er plassert på de rareste steder og bestillingen din slettes hvis du kommer borti hjem-knappen. Kanskje har det ført til at du dropper denne nettsiden ovenfor en konkurrent med bedre løsninger? Dette er viktigheten av å tenke på brukervennlighet ved utarbeidelse av intuitive nettsider og apper.

Begrepet brukervennlighet kan ses som en kvalitetsattributt som vurderer hvor enkelt brukergrensesnittet er å bruke. Et brukergrensesnitt eller User Interface (UI), er kontaktflaten mellom brukeren og systemet som brukeren anvender. Et eksempel på et brukergrensesnitt kan være hjem-skjermen til iPhone.

Definisjonen på brukervennlighet

Én definisjon på brukervennlighet kan være i hvilken grad et produkt kan brukes av spesifiserte brukere for å oppnå spesifiserte mål med effektivitet og tilfredshet i en spesifikk brukskontekst.

Som du kanskje har merket finnes det mange måter å snakke om brukervennlighet på. Det viktigste å ta med seg er at brukervennlighet ansees i de fleste tilfeller som en komponent knyttet til den helhetlige brukeropplevelsen. En nettside kan være så brukervennlig den bare vil, men hvis den totale brukeropplevelsen er negativ vil ikke de flotte, brukervennlige komponentene ha så mye å si.

Brukervennlighet kan være forskjellig fra app til app og nettside til nettside. Noen aspekter ved brukervennlighet kan være at produktet er:

  • Lett å bruke
  • Minimerer sjansen for at brukeren gjør feil
  • Effektiv i bruk

Hva som er brukervennlig varierer også fra produkt til produkt. Et eksempel på dette kan være å gi en dyr og avansert landeveissykkel til en som lærer seg å sykle for første gang. For en proffsyklist vil denne sykkelen oppleves som svært brukervennlig, men for personen som lærer seg å sykle vil denne være svært vanskelig å bruke. For at en tjeneste eller produkt skal oppfattes som brukervennlig er det derfor svært viktig å tenke på hvem som er målgruppen.


Ofte stilte spørsmål

Hva er brukervennlighet?

Brukervennlighet er en kvalitetsattributt som vurder hvor enkelt brukergrensesnittet er å bruke. Vi kan også kalle brukervennlighet for en komponent knyttet til den helhetlige brukeropplevelsen av et produkt eller tjeneste.

Hva er brukergrensesnitt?

Brukergrensesnitt eller User Interface (UI) er kontaktflaten mellom brukeren og systemet brukeren anvender. Et eksempel på et brukergrensesnitt vil være hjem-skjermen til iPhone eller desktop-skjermen til Windows.