Universell utforming

Det er viktig at nettsteder er satt på på en måte som gjør de tilgjengelige og forståelige for alle som besøker siden, også de med ulike utfordringer eller funksjonsnedsettelser. Dette presiseres under samlebegrepet universell utforming.

Definisjonen av universell utforming

Begrepet universell utforming er bredere enn kun it. Det handler om at alle, uansett hvilke motoriske eller kognitive evner de måtte ha, skal kunne bruke tilbud og muligheter som gis til allmennheten. Bruk av kollektivtransport, å handle på butikken og å finne inspirasjon på Pinterest for eksempel skal være mulig for alle.

Universell utforming av nettsider

Det er altså viktig at alt som er digitalt også er tilpasset alle. Det gjelder også alle nettsider. For utforming av nettsider finnes det felles retningslinjer som alle som lager nettsider må følge (WCAG – Web Content Accessibility Guidelines)

I Norge blir nettsider fulgt opp av “Tilsynet for universell utforming av IKT”, og hvis man ikke følger standarden satt av WCAG kan du få krav om utbedring av siden og til slutt bøter.

Hva innebærer universell utforming av nettsider?

Listen fra WCAG innebærer 64 punkter om hvordan en nettside skal være universell. Vi går gjennom noen eksempler på hva universell utforming innebærer:

  • Lesbart design: bruk farger og illustrasjonselementer som er tydelige og lette å lese for alle. Dette innebærer både tekst, bilde, farger. Bruk alt-tekst på bilder og illustrasjoner for å forklare med tekst hva man ser på bildet. 
  • Strukturer innholdet godt: I tillegg til at innholdet på nettsiden skal være av høy kvalitet er det viktig at det er presentert på en tydelig måte. Bruk en H1-tag på overskriften for å markere hva slags type tekst det er. Det samme gjelder for underoverskrifter, de markeres med H2, H3 osv. Da sier du tydelig hva de ulike tekstelementene er, og siden oppleves ryddigere. 
  • Tydelig flyt og enkel navigasjon: Det er viktig at siden oppleves som ryddig og oversiktlig for alle som besøker den. Den skal være like funksjonell for folk som er svaksynte som for de som er døve osv. Helheten på siden har mye å si i disse sammenghengene. Pass på at innholdet du presenterer kommer i en logisk rekkefølge på siden. Det er også viktig at menyene er konkrete og at det er lett å navigere både mot forsiden og innover på undersider. Det kan du oppnå ved å for eksempel bruke breadcrumbs for å vise hvor brukeren er i sidehierarkiet til en hver tid. 
  • Ryddig kildekode: Dette handler enkelt og greit om at nettsiden din bør ha en tydelig inndelt kildekode uten store feil. Pass på at alt innholdet på siden er riktig formatert og markert i koden. Det skaper grunnlaget som gjør at navigasjon og bruken av nettsiden flyer godt. Uansett hvilke hjelpemidler som brukes for å lese siden.

Oppsummering

Universell utforming av nettsider handler om at alle nettsider skal være tilgjengelige og lette å bruke, uansett hvilke motoriske eller kognitive forutsetninger man har. Man gjør tilpasninger i designet og oppsettet på siden for at den skal være lettere å lese og å navigere gjennom. Det kan være endringer i design og metadata.


Ofte stilte spørsmål

Hva er definisjonen på universell utforming?

Universell utforming betyr at alle tilbud som er tilgjengelige i samfunnet er mulige å benytte seg av, uansett hvilke motoriske eller kognitive forutsetninger man har. Innen IT handler det om at alle nettsider skal være mulige å lese og navigere for alle, også folk som har funksjonsnedsettelser eller bruker tekniske hjelpemidler.

Hva er universell utforming av nettsider?

Universell utforming av nettsider handler om at nettsider også skal være tilgjengelige for alle. Det innebærer å ha et design med tekst og visuelle elementer som er lette å tyde, god flyt i navigasjonen på siden og forklaringer av innhold i kildekoden til nettsiden.