Business Model Canvas

En business model canvas kan beskrives som en visuell kartlegging av hvordan bedriften din fungerer. En enkel og oversiktlig måte å beskrive hvordan bedriften din skaper, leverer og fanger verdier.

Hva er Business Model Canvas? 

Business Model Canvas er på norsk et strategisk verktøy som hjelper med å forstå og planlegge hvordan bedriften fungerer. Det er et enkelt og intuitivt verktøy for utvikling av en forretningsmodell for en bedrift. Metoden er med på å kartlegge og vise en oversikt over alle de viktige elementene av forretningsmodellen til bedriften din.

Hvordan lage en Business Model Canvas?

En Business Model Canvas består av 9 hovedelementer som representerer forretningsmodellen:

1. Kundesegmenter: Første steg er å identifisere kundene og målgruppen bedriften ønsker å nå ut til.
2. Verdiløfte: Dette er fordelene og løftene bedriften tilbyr kundene sine, for å dekke deres behov. Dette er bedriftens løfte om å skape nytteverdi for kundene sine.
3. Kanaler: Beskriver hvordan bedriften når ut til kundene sine på de forskjellige distribusjonskanalene.
4. Kunderelasjoner: Definerer hvilke type forhold bedriften ønsker å ha med sine kunder og hvordan den skal skaffe nye kunder.
5. Inntektsstrømmer: Handler om hvordan bedriften generer inntekter fra kunder, dette kan være salg, abonnementer, lisenser eller andre inntektskilder.
6. Nøkkelressurser: Identifiserer de viktigste ressursene som kreves for å oppfylle verdiløftet til bedriften.
7. Nøkkelaktiviteter: Beskriv hvilke kjerneaktiviteter, prosesser og handlinger, som bedriften må utføre for å skape og levere verdiløftet.
8. Nøkkel-partnere: Identifisere samarbeidspartnere, leverandører eller eksterne partnere som kan bidra til å styrke bedriften.
9. Kostnadsstruktur: Avdekke de viktigste kostnadene og utgiftene i forretningsmodellen.

Oppsummering 

Business Model Canvas er et verdifullt verktøy som gir bedriften din innsikt i hva som fungerer og hvordan forretningsmodellen din er strukturert.