Forretningsutvikling

Forretningsutvikling kan vi tenke på som bedriftens vekstmotor. Det er prosessen som får bedriften til å vokse og blomstre på markedet.

Hva er forretningsutvikling? 

Forretningsutvikling er en bred betegnelse der det handler om å finne nye måter å forbedre bedriften på. Forretningsutvikling tar for seg alle ulike aktiviteter som en bedrift tar for seg for å forbedre eksisterende og skape nye forretningsmuligheter for bedriften. Utviklingen fokuserer på å identifisere og utnytte muligheter for vekst, ekspansjon og forbedring. Noen av elementene som en bedrift fokuserer på ved forretningsutvikling er markedsundersøkelser, partnerskap, geografisk ekspansjon, produkt -og tjenesteutvikling og finansiering.

Hvorfor er forretningsutvikling viktig for bedrifter?

Forretningsutvikling er en viktig prosess for bedrifter. Målet med forretningsutvikling er å kunne øke bedriftens lønnsomhet og bærekraft på lang sikt. Videre vil utvikling av bedriften gjøre dem mer tilpasningsdyktige, og kunne gi konkurransefortrinn. Forretningsutvikling er med på å redusere risiko, ved å være mer forberedt på usikkerhet og håndtere risikoer på en effektiv måte. Til slutt, vil utvikling av bedriften være med på å skape muligheter for ansatte og hjelpe dem med å utvikle og vokse sammen med bedriften.