Strategi

Strategi betyr “hærføring” eller “general-kunst” og stammer fra det greske ordet “strategia”, og er en måte å nå et mål på.

Hva er definisjonen på strategi?

Strategi forteller oss hvordan målet vi har satt oss skal nås, og kan defineres som “Strategi er en overveid søken etter en handlingsplan som vil utvikle og opprettholde virksomhetens konkurransemessige fordeler” av Porter (1991). 

Det finnes mange ulike former for strategier. Eksempler på en strategi kan være forretningsstrategi, konkurransestrategi eller salgsstrategi. En strategi handler i stor grad om å definere en retning, og få med seg folk på laget. Skal man nå målet sitt på best mulig måte, er det derfor viktig at en strategi er kommunisert til alle den er relevant for. 

Hvorfor bør bedrifter ha en strategi?

Alle bedrifter bør ha en overordnet strategi for å kunne nå sine mål på best mulig måte. En strategi er viktig å ha for å kunne holde fokus på det som er viktig for å nå målene sine.

Hvordan implementere en strategi?

Når man skal implementere en strategi handler det mye om å få forankret strategien internt i bedriften. Å få implementert en strategi krever gjennomføringsevne og fremdrift, samtidig som man får satt oppgavene i system. Et system brukes for å sette et rammeverk rundt strategien og målene som skal nås,  et kjent rammeverk som brukes for strategiarbeid er OKR.

Oppsummering

Strategi betyr “hærføring” eller “general-kunst” og forteller oss hvordan målet vi har satt oss skal nås. Alle bedrifter bør ha en overordnet strategi for å best mulig kunne nå sine mål.


Ofte stilte spørsmål:

Hva er strategi?

Strategi vil si å sette en retning for det målet en bedrift ønsker å nå. 

Hva er et eksempel på en strategi?

Et eksempel på strategi avhenger av hvilken type strategi man jobber med. Det finnes ulike strategier, eksempelvis forretningsstrategi, markedsstrategi og salgstrategi.