Canonical-tag

Når man utvikler et nettsted er det ofte slik at det skapes flere versjoner av samme side, med samme informasjon. Dette påvirker hvordan Google ser siden din, og duplisert innhold er derfor noe man må jobbe aktivt med. Det gjør man ved å bruke en canonical tag!

Hva er Canonical tag?

Når man utvikler et nettsted er det ofte slik at det skapes flere versjoner av samme side, med samme informasjon. Dette påvirker hvordan Google ser siden din, og duplisert innhold er derfor noe man må jobbe aktivt med. Det gjør man ved å bruke en canonical tag!

Hva er en canonical tag?

En canonical tag er et element man kan legge inn i koden på en nettside for å guide søkemotorer i hvordan de skal scanne sider med duplisert innhold. Sider med duplisert innhold gjør det vanskelig for søkemotoren å avgjøre hvilken av sidene den skal prioritere i indekseringen og hvilken som skal rangeres i søkeresultatene. Ved å legge inn en canonical tag i HTML-koden vil du fortelle Google hvilken av versjonene de skal prioritere i indekseringen. Dette arbeidet går under teknisk SEO.

Den vanligste typen canonical tag ser slik ut:

<link rel="canonical" href="https://www.domenet.com/siden-som-skal-prioriteres/" />

For denne artikkelen blir canonical tag:
<link rel="canonical" href="https://www.solidmedia.no/fagbegreper/canonical-tag" />

Den legges inn i HTML Head-tag som er en del av HTML-dokumentet til en nettside.

En vanlig situasjon hvor canonical tags er viktig er i nettbutikker som har filtervisning av produkter. Filtervisningene hvor man kan snevre inn søket gjør at man kan få opp ulik informasjon på samme side. I sånne tilfeller er det viktig å legge inn canonical tag på versjonen av siden uten noen filtre aktivert.

Fordeler med canonical tags

Behold kontrollen over hvordan Google leser siden din

For det første er aktiv bruk av canonical tags nyttig fordi du opprettholder kontrollen over hvilken side Google prioriterer å vise i søkeresultater. Søkemotoren velger bare én av duplikatene å vise i søkeresultatet. Om du har flere duplikater av en side uten canonical tags som viser søkemotoren hvilken side som er den du ønsker indeksert vil søkemotoren selv velge en av duplikatene.

Unngå intern konkurranse

Om flere like sider med variasjoner i URL’en blir indeksert og ligger inne i biblioteket til Google blir søkemotoren som sagt forvirret. Det er fordi de like sidene vil begynne å konkurrere internt om plassen i søkeresultatene. Da kan du ende opp med at Google favoriserer en side som ikke er optimert og har lavere konverteringsfrekvens.

Oppsummering

Canonical tags er altså enda en måte å sikre en ryddig og lesbar side for søkemotorene. Ved å fortelle Google tydelig hvilken versjon av sider med lik informasjon som skal prioriteres gjør du det lettere for Google å scanne siden riktig. Du sikrer også at innholdet som presenteres i søkeresultatene er det du ønsker. Riktig bruk av canonical tags er en del av vår praksis i SEO-arbeidet og noe vi veileder våre kunder i.