CR: Conversion rate

CR står for Conversion Rate, som på norsk direkte oversettes til konverteringsrate. I digital annonsering kan man se det som andelen av de som klikker seg inn gjennom en annonse som faktisk gjør en ønsket handling.

Hva betyr CR?

CR står for Conversion Rate, som på norsk direkte oversettes til konverteringsrate. I digital annonsering kan man se det som andelen av de som klikker seg inn gjennom en annonse som faktisk gjør en ønsket handling. Det varierer hva man regner som en konvertering, så i noen tilfeller vil man kanskje måtte sende inn et skjema mens i andre tilfeller så kan det å scrolle på en side regnes som en konvertering.

Formelen kan derfor se ut som dette: antall konverteringer / antall interaksjoner med annonsen = konverteringsraten