Datadrevet markedsføring

Driver du med markedsføring og ønsker å optimalisere resultatene dine? Da vil det være essensielt å implementere datadrevet markedsføring.

Hva er datadrevet markedsføring?

All markedsføring som er et resultat av analysert data kaller vi for datadrevet markedsføring. Dette er en kontinuerlig prosess som starter med innsamling, analyse og videre anvendelse av data, basert på innsikten i kundeatferd og markedstrender. På den måten kan bedrifter målrette kampanjer mer presist mot ønsket segment, og slik effektivt ta beslutninger som skaper resultater.

Hva vil det si å være datadrevet?

Det å være datadrevet handler enkelt om å benytte data for å ta beslutninger. En måte å gjøre dette på er ved å benytte CRM-systemet hubspot til å kontinuerlig overvåke atferd, og videre optimalisere aktiviteter etter analysert behov.

For mer info om en effektiv måte å drive datadrevet markedsføring, les inbound marketing guiden vår her: