Hubspot

HubSpot er et CRM-system for markedsføring, salg og kundeservice. Her får du alle verktøyene du trenger for å drive inbound marketing.

Hva er HubSpot?

HubSpot er et digitalt verktøy, og fungerer som en felles hub der bedriftsdata enkelt registreres. Her samles kundereise, leadsgenerering, salg, SEO, e-postmarkedsføring, kundeservice og mye mer. Dette gjør at bedrifter får samkjørt og utnyttet styrkene til avdelingene markedsføring, salg og kundeservice. 

Hubspot gjør det enkelt å loggføre og registrere forbrukeratferd og handlinger til potensielle kunder. På denne måten fungerer det som et økosystem for å sikre at bedriften, basert på data, utvikler strategier som får resultater.

Hubspot som verktøy for inbound marketing

Hubspot og inbound marketing henger tett sammen, da programvaren faktisk ble laget som et resultat av inbound tankegangen. Hubspot gjør det enkelt for bedrifter å registrere kjøp og brukeradferd. Denne innsikten kan brukes videre for å utvikle en målrettet inbound markedsstrategi, med hensikt å få kundene til å komme til deg.

For mer info, les inbound marketing guiden vår her: