Differensiert markedsføring

Differensiert markedsføring er en segmenteringsstrategi for målgruppevalg. Strategien går ut på å tilpasse markedsføringen til ulike segmenter, basert på de forskjellige produktene/tjenestene bedriften tilbyr.

Hva er differensiert markedsføring?

Differensiert markedsføring handler om å tilpasse markedsføringen til ulike segmenter, for å nå de med forskjellige produkter/tjenester. Altså jobber bedriften med å markedsføre mot flere forskellige segmenter på en gang, og har ofte flere forskjellige målgrupper basert på disse segmentene. Differensiert markedsføring er den vanligste typen segmenteringsstrategi.

Når bør man bruke differensiert markedsføring?

Differensiert markedsføring burde brukes av bedrifter som tilbyr ulike produkter eller tjenester som er rettet mot forskjellige segmenter. For eksempel hvis produktene er tilpasset aldre og kjønn, så bør det benyttes differensiert markedsføring for å tilpasse markedsføringen inn mot de ulike segmentene og målgruppene.

Hva er forskjellen mellom differensiert markedsføring og udifferensiert markedsføring? 

Forskjellen mellom differensiert og udifferensiert markedsføring handler om hvordan man segmenterer markedet og hvilke målgrupper man ønsker å nå. 

Bedrifter som benytter differensiert markedsføring tilbyr som regel ulike produkter og tjenester som er rettet mot forskjellige segmenter. Dette vil si at de må tilpasse markedsføringen til de ulike segmentene, og jobber derfor mot flere målgrupper. 

Mens når en bedrift bruker en udifferensiert markedsføringsstrategi jobber de med å nå kun ett segment, som ofte omfatter et helt marked. Man kan med andre ord si at bedriften kun har en målgruppe de ønsker å markedsføre mot.

Oppsummering

Differensiert markedsføring handler om å tilpasse markedsføringen til ulike segmenter, basert på de forskjellige produktene som tilbys. Man har bruk for differensiert markedsføring dersom man vil rette seg inn mot flere segmenter.


Ofte stilte spørsmål:

Hva er differensiert markedsføring?

Differensiert markedsføring er en strategi for målgruppevalg. Kort forklart går det ut på å markedsføre mot forskjellige segmenter bedriften ønsker å nå med sine produkter eller tjenester.

Hva er en segmenteringsstrategi?

En segmenteringsstrategi handler om hvordan markedet deles opp, og hvilke segmenter bedriften skal markedsføre mot. Det finnes flere ulike segmenterings strategier.