Fremdriftsplan

En fremdriftsplan er en oversikt over forskjellige oppgaver som skal utføres, gjerne fordelt på ulike ressurser. En fremdriftsplan har ofte en skjematisk fremstilling og inneholder beskrivelse av oppgavene i tillegg til tidsfrister og ansvarlige personer.

Hva er en fremdriftsplan?

En fremdriftsplan kan sees på som et arbeidsdokument og brukes  til å holde styr på prosjekter og sørge for at det opprettholdes fremdrift. En fremdriftsplan er med på å sikre at  de ulike personene som er involvert i prosjektet gjennomfører sine oppgaver innen satte frister. For at en fremdriftsplan skal ha verdi bør det være en person som følger opp alle involverte, ofte kalt en prosjektleder som sørger for at det er fremdrift i prosjektene.

Hvorfor er en fremdriftsplan viktig? 

En fremdriftsplan er viktig for at alle skal vite hva de skal gjøre og sørge for å komme i mål med et prosjekt innen satt tidsfrist. Planen brukes for å kunne sette prioriteringer og få en oversikt over når de ulike oppgavene skal utføres.

Hva er eksempel på en fremdriftsplan?

En fremdriftsplan bør inneholde en kort beskrivelse av de ulike oppgavene som skal gjennomføres i løpet av prosjektet, hvem som skal være involvert, og hvilke frister oppgavene skal gjøres innen. En fremdriftsplan bør også inneholde en oversikt over status på de ulike oppgavene så det er enkelt for prosjektleder å holde et overblikk.

Oppsummering

En fremdriftsplan er et arbeidsdokument som inneholder oppgaver, tidsfrister og ansvarlige ressurser innad i en prosjekt. En fremdriftsplan brukes for å holde fremdrift i prosjekter og er viktig for at man skal komme i mål innen satte frister. 


Ofte stilte spørsmål:

Hva er definisjonen på en fremdriftsplan?

En fremdriftsplan er en skjematisk beskrivelse over de ulike arbeidsoppgavene som er planlagt innenfor et prosjekt.

Hva er fremdriftsplan på engelsk? 

På engelsk brukes “progress plan” for å beskrive fremdriftsplan.