Kundetilfredshet

Kundetilfredshet er et måleparameter som ofte er brukt i forbindelse med digital markedsføring. En ting er å skaffe nye kunder, men en annen ting er å levere til forventninger og sørge for at kundene dine er fornøyde.

Hva er definisjonen på kundetilfredshet?

Kundetilfredshet baserer seg på all indirekte og direkte kontakt en kunde har med bedriften din, både før og etter de blir kunde. Det handler om hvor godt en bedrift lykkes med å møte kundenes forventninger basert på produktet eller tjenesten du leverer, og strekker seg gjennom hele kjøpsopplevelsen. 

Hvorfor er det viktig å måle?

Det er svært viktig for et selskap å måle kundetilfredsheten blandt sine kunder, fordi det gir innsikt i om de greier å møte kundens forventninger eller ikke. Hvis man måler kundetilfredshet riktig, kan man få nyttig verdi ut av dataen som samles inn som videre kan brukes til å forbedre sine tjenester og produkter. Denne innsikten kan igjen sørge for at man ikke mister eksisterende kunder eller taper kunder til potensielle konkurrenter, i prosessen. Det er også mer sannsynlig at fornøyde kunder over tid blir lojale kunder.

Hvordan kan man øke kundetilfredsheten?

Det skal ikke mer en enkelstående opplevelse eller hendelse til for å påvirke kundetilfredsheten, og det er derfor viktig å ha en plan for å kontinuerlig oppfølging. Inbound er en kjent metodikk for å kunne øke kundetilfredsheten gjennom digital markedsføring. Da følger du stegene å tiltrekke, konvertere, selge og å begeistre. 

Det kan også være lurt å gjennomføre en digital kundetilfredshetsundersøkelse, som sendes ut til kunder med spørsmål om hvor fornøyd de er med leveransen dere tilbyr gjerne på en skala fra 1-5.  For å sørge for økt kundetilfredshet må din bedrift sørge for å forbedre og utvikle sine produktene og tjenester,  for å sikre at dere til enhver tid tilbyr den beste leveransen for kundene. 

Du må også sørge for å kommunisere med kunden din, og gjerne være personlig så kundene føler seg ivaretatt. For å beholde kunder og sørge for at de er fornøyd, er det også viktig å utdanne dem innenfor deres produkter og tjenester og sørge for at de sitter igjen med en opplevd verdi.

Oppsummering

Kundetilfredshet sier noe om hva dine kunder synes om produktene og tjenestene  du tilbyr. Uten denne innsikten vet du egentlig ikke om du møter kundens forventninger eller ikke, og det er derfor svært viktig å måle kundetilfredshet.


 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er kundetilfredshet?

Kundetilfredshet er et måleparameter som handler om hvordan en bedrift møter kundens forventninger, hva gjelder bruk av deres produkter og tjenester.

Hva er en kundetilfredshetsundersøkelse?

En kundetilfredshetsundersøkelse kan for eksempel sendes ut på mail med et enkelt spørsmål som “hvor fornøyd er du med bedrift x som leverandør av xxx, på en skala fra 1-5?”

For mer info viktigheten av kundetilfredshet, les inbound marketing guiden vår her: