Kundereise

Kundereise kan sees på som en syklus og innebærer ulike steg i prosessen før man blir kunde, gjennom selve kundeforholdet og etter kundeforholdet er avsluttet.

Hva er en kundereise?

Definisjonen på en kundereise er prosessen en kunde går igjennom på vei til å bli kunde av din bedrift. Kundereisen handler om ulike interaksjoner en kunde har med bedriften din både før den blir kunde, når de er blitt kunde og etter de ikke er kunde lenger. Kundereisen består av ulike steg og handler om å bevisstgjøre, tiltrekke, konvertere, selge, bevare og begeistre.

Hvorfor er kundereise viktig? 

Kundereisen er viktig for at bedriften skal ha innsikt i hvordan prosessen oppfattes av en kunde. På den måten er det enklere å jobbe med kundetilfredsheten gjennom å forstå kundenes behov og kunne møte deres forventninger, som igjen gjør at de velger deg og forblir kunde.

Hvorfor bør man kartlegge kundereisen?

Det er mange fordeler med å kartlegge kundereisen til din bedrift, hovedformålet med å kartlegge kundereisen er å finne punkter som kan forbedres. Ved å kartlegge kundereisen får du mulighet til å gjøre forbedringer som igjen kan føre til mer lojale kunder, økt kundetilfredshet og bedre lønnsomhet.  

Oppsummering

Kundereisen handler om alle interaksjoner en kunde har med din bedrift før kundeforhold starter, gjennom kunderelasjonen og etter kundeforholdet er avsluttet. Kundereisen er viktig å jobbe med for å kunne gjøre forbedringer som skaper økt kundelojalitet og bedre lønnsomhet.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er en kundereise?

Kundereisen omfatter stegene i prosessen en kunde gjennomfører før et kjøp, mens de er kunde, og etter kunde forholdet er over.

Hva er eksempel på kundereise?

Et eksempel på kundereise kan være å tiltrekke seg besøkende, konvertere leads, selge til leadet, og bevare og begeistre kundene.