H1-tag

H1-tag, også kjent som H1-rubrik, H1-overskrift, header 1 osv., er en HTML-tag som ligger i koden på nettsiden. H1-taggen er en av seks overskriftstagger du kan bruke på en side, men er uten tvil den viktigste.

Hvorfor bruke en H1-tag? 

H1-taggen er en del av et hierarki med overskrifter, der H står for “heading” og tallet indikerer viktigheten. Det finnes seks forskjellige tagger, fra H1 til H6, der H1-taggen er den viktigste og vises som hovedoverskrift på siden. H1-taggen er viktig for SEO, da den tar for seg hovedtema, og sånn sett forteller søkemotoren hva siden handler om.

En annen ting som er viktig å huske på, er at Google noen ganger endrer metatitler selv, dersom det er usikkert om den er beskrivende nok for innholdet på siden. I slike tilfeller vil Google kunne bruke H1-taggen på siden, noe som kan være greit å ha i bakhodet. 

Hvordan bruke H1-taggen riktig? 

Jobben til søkemotorer som Google er å forstå, indeksere og rangere innholdet på nett. Det er likevel viktig å påpeke at dersom du gjør en feil med H1-taggen på siden, betyr ikke det at Google ikke får til å lese og forstå innholdet på siden. 

Det kan uansett være greit å følge “best practice” der du kan, da de fleste tiltak vil ha noe å si for SEO: 

  • Alle sider skal ha en H1-tag. Dette er hovedoverskriften og forteller søkemotoren hva siden handler om.
  • Bruk kun én H1-tag på siden. Det har lenge vært en kjent sak at man kun bør ha én H1-tag på siden. Google har derimot i nyere tid fortalt at dette ikke lenger er av like stor betydning. For å gi Google et inntrykk av hierarkiet på siden, vil likevel riktig bruk av H-tagger være best practice for søkemotoren. Fra leserens perspektiv spiller ikke dette så mye rolle, så lenge hovedoverskriften er størst og tar for seg hovedtemaet.
  • Hold overskriften kort. Den generelle tommelfingerregelen er 70 tegn eller mindre.
  • Inkluder hovedsøkeordet. På denne måten vil søkemotoren forstå hvilket søkeord som er prioritert på siden, og leseren vil forstå hva hovedtemaet er.
  • H1-taggen burde være overbevisende. En ting er at H1-taggen burde være beskrivende, men det er også viktig at den er overbevisende. Målet er tross alt å tiltrekke seg organisk trafikk fra søkemotoren. Vekk nysgjerrigheten og gi søkeren en smakebit på hva teksten skal besvare.

Hvordan bruke H2- og H3-tags? 

De fleste som søker etter informasjon på nett, er ute etter spesifikke svar på det de lurer på. Gjennom H2-, H3-tags osv., kan du bygge opp et naturlig hierarki i teksten din, slik at leseren raskt får en oversikt over undertemaene. Dette er også med på å øke brukervennligheten. For å SEO-optimalisere innholdet ytterligere, er det lurt å legge inn relevante søkeord i underoverskriftene også. 


Oppsummering 

Et grundig arbeid med SEO inkluderer også arbeid med H-taggene på siden. H1-taggen er den viktigste og den som vektlegges mest, da den forteller søkemotoren hva siden handler om. Gjennom riktig bruk av H-tagger skaper du et hierarki på siden og svarer raskt på det folk søker etter – noe som igjen gir en bedre brukeropplevelse.

 


 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva er en H1-tag?
H1-taggen er hovedoverskriften på en side.

Hvorfor er H1-taggen viktig for SEO?
H1-taggen er viktig for SEO fordi den forteller søkemotoren hva siden handler om.