Innholdsanalyse

En innholdsanalyse er en analyse av innhold som gjøres for å skaffe data og innsikt. Innholdet som analyseres kan være tekster, videoer, filmer og mer.

Hva er innholdsanalyse?

Innholdsanalyse er en metode for å undersøke ulike typer innhold, som tekster og videoer, for å skaffe data og innsikt. For bedrifter er dette viktig for å støtte datadrevet markedsføring og bedre treffe målgruppens behov.

En innholdsanalyse kan være både kvalitativ og kvantitativ, og det er opp til bedriften å bestemme hva som passer best. Det avhenger av hva slags innsikt de ønsker å få.

Kvalitativ innholdsanalyse

En kvalitativ innholdsanalyse brukes for å samle inn og tolke kvalitative data, som for eksempel dybdeintervjuer, tekster og fokusgrupper. Dette er data som har som mål å få en dypere innsikt og en bredere forståelse av kvalitet.

Kvantitativ innholdsanalyse 

Kvantitativ innholdsanalyse handler om å samle inn tallbasert data. For bedrifter er kvantitative data nyttige for å identifisere kundenes preferanser og behov mer nøyaktig.