Internlenking

Uten lenker blir det vanskelig å navigere rundt på ulike nettsider og nettsteder. Vi deler opp lenker i interne og eksterne lenker, og her skal vi se nærmere på førstnevnte.

Hva er internlenking?

Begrepet “internlenking” handler om strategisk plassering av internlenker på et nettstedet. Dette kommer vi tilbake til lengre ned på siden.

Først det grunnleggende: Internlenker er lenker som går mellom ulike sider inne på et og samme nettsted. Hensikten er å lage en måte for leserne å trykke seg rundt til andre sider på nettstedet. Teknisk sett består en internlenke av den klikkbare delen (ankertekst) som er synlig på nettsiden og en referanse i koden til hvilken side lenken skal føre til.

Et eksempel er denne internlenken, som du kan trykke på hvis du vil lese flere fagbegreper om markedsføring, annonsering og SEO.

Her er den klikkbare delen en beskrivende tekst, og i koden angis det at lenken skal gå til https://solidmedia.no/fagbegreper/

Det “motsatte” av internlenker er eksterne lenker (backlinks), som du kan lese mer om her.

Hvorfor er god internlenking viktig?

Riktig bruk av internlenker er viktig fordi det gjør nettstedet mer brukervennlig. Det er fordi de besøkende alltid finner relevante og nyttige lenker til riktig tid. Dette gjør at de blir værende på nettstedet og samtidig finner informasjon og svar på det de måtte lure på.

I tillegg er god internlenking viktig i SEO-arbeidet, fordi også Google og Bing sine “spidere” bruker lenker i webcrawlingen. For det første må crawlingen faktisk finne alle sidene på nettstedet, og i tillegg brukes internlenkingen til å vurdere hvilke sider som er viktige og gir relevant og god verdi for leserne.

Hvordan lage god internlenking?

Internlenking kan være omfattende, og det er lurt å starte med å lage en oversikt over hvilke nettsider man har på nettstedet, og hvilken tematikk de ulike sidene handler om.

Deretter bør du finne ut av hvilke sider som bør være hovedsider for temaene, og hvilke som kan være undersider.

Sørg for at alle undersidene lenker “opp” til hovedsiden, og at hovedsiden lenker “ned” til undersidene der det er relevant og naturlig. Denne innholdsstrukturen kalles topic clustering, og det kan du lese mer om her.