Kunstig intelligens

Kunstig intelligens, betyr artificial intelligence på engelsk og er derfor ofte forkortet til ai. Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som kan løse utfordringer i ulike situasjoner.

Hva er kunstig intelligens?

Det finnes ulike definisjoner av kunstig intelligens. I følge regjeringen.no er definisjonen på  kunstig intelligens “systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål».

Hva er AI?

AI (artificial intelligence) brukes om kunstig intelligens, og omfatter datadrevne systemer. AI er digitale systemer som utfører handlinger som tidligere har krevd menneskelig intelligens. Oppgavene som utføres kan både være fysisk eller digitalt, men felles for AI er at det er teknologi som løser bestemte oppgaver.

Hvordan brukes kunstig intelligens i markedsføring? 

Kunstig intelligens eller AI er et verktøy innenfor markedsføring som eksempelvis benyttes til å håndtere og forstå store mengder data. Ved håndtere data riktig kan markedsførere oppnå bedre resultater gjennom markedsføring, ved å kunne tilpasse markedsføringen til målgruppen de ønsker å nå.

Oppsummering

Kunstig intelligens og AI har ulike definisjoner, men kan ses på som datadrevne teknikker og systemer som basert på håndtering av data utfører handlinger enten fysisk eller digitalt.


Ofte stilte spørsmål:

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som kan løse utfordringer i ulike situasjoner, både fysisk og digitalt.

Hva er eksempler på kunstig intelligens?  

Eksempler på kunstig intelligens kan være strømmetjenester innenfor musikk og tv, som gir deg anbefalinger til hva du bør høre eller se på.