Lønnsomhet

Begrepet lønnsomhet er nok velkjent for de fleste. Hvis du eier en bedrift, er dette et ord som bør være viktig for deg. Men hva betyr egentlig lønnsomhet, og hvordan beregnes det? Les videre for å lære mer!

Hva er lønnsomhet?

Lønnsomhet handler kort sagt om hvordan bedriften tjener penger på virksomheten sin. Det er en absolutt verdi som du kan regne deg frem til, og er ofte tett knyttet til bedriftens likviditet og soliditet.

Lønnsomhet definisjon:

Definisjonen på lønnsomhet er “en bedriftens evne til å tjene penger”. Lønnsomheten beregnes ut fra virksomhetens totale inntekter og totale kostnader.

Hvordan beregne lønnsomheten?

For å forstå hvordan lønnsomheten beregnes, må vi først se på to viktige faktorer. Fordi lønnsomheten består nemlig av inntekter og kostnader. Inntektene er det bedriften tjener ved salg av varer eller tjenester, mens kostnadene omfatter alle ressurser som brukes for å generere inntektene.

Formel for lønnsomhet

En kan enkelt beregne lønnsomheten, ved å se på forskjellen mellom inntektene og kostnadene.

Formelen for lønnsomhet er:
Inntekter – kostnader = lønnsomheten

Lønnsomhet i en bedrift

Ordet lønnsomhet er et positivt ladet begrep, og noe de fleste bedriftseiere ønsker å oppnå. Det finnes ulike måter å forbedre en virksomhets lønnsomhet. Det kan innebære å øke inntektene ved å forsøke å selge mer, eller å redusere kostnadene, ved å kutte ned mindre viktige utgifter. Lønnsomhet er viktig for en bedrift, fordi det sier noe om hvordan det går med driften og om det er attraktivt for andre å investere i virksomheten.

Oppsummering

Lønnsomhet er et nøkkelbegrep for bedriftseiere, da det reflekterer hvor godt en bedrift tjener penger. Det er en verdi som kan beregnes ved å se på de totale inntektene og kostnadene.