Markedsplan

Er du interessert i å utvikle en solid markedsplan for bedriften? En markedsplan går et skritt videre enn strategien, og gir en grundig oversikt over de konkrete stegene som må tas for å nå bestemte mål.

Hva er en markedsplan? 

En markedsplan legger til rette for markedsaktiviteter som skal bli gjennomført av bedriften innenfor en bestemt tidsperiode. Markedsplanen er nøkkelen som gir struktur til implementeringen av en vellykket markedsstrategi. En markedsplan er den praktiske gjennomføringen som detaljert viser hvordan målene skal nås. En markedsplan handler om å legge en retningslinje på hvilke og når de forskjellige markeds tiltakene skal gjennomføres for å nå bedriftens ønskede resultater. I en markedsplan kan for eksempel et av elementene være å sette som mål å øke salget av et bestemt produkt eller tjeneste i løpet av en seks måneders periode. Dette skal gjøres ved å rette annonser mot en definert målgruppe gjennom digitale plattformer.

Hva bør en markedsplan inneholde?

En markedsplan består av flere komponenter. Her er noen av dem:

  • En markedsplan inneholder fremtidige mål og hvilke markedsaktiviteter som skal gjennomføres. Mål og markedsaktiviteter har en fastsatt tid for når de skal være nådd. Tidsperioden er som regel fra 6 til 12 måneder. Dette kan for eksempel være forbedre kjennskap til bedriften og lansering av nye produkter.
  • En markedsplan må inneholde en ansvarsfordeling, som definerer hvilke personer eller avdelinger innenfor bedriften som skal ha ansvar for de ulike aktivitetene. Dette gir bedriften klarhet og sikrer at alle oppgaver blir håndtert effektivt.
  • Markedsplanen bør inneholde budsjett for de ulike markedsaktivitetene, som angir hvor mye som skal allokeres til hver aktivitet innenfor en bestemt tidsramme. En markedsplan er et viktig budsjettverktøy.

Oppsummering 

Kort oppsummert, er en markedsplan en overordnet plan som gir detaljerte retningslinjer for konkrete aktiviteter og tiltak. Disse er utformet for å hjelpe bedrifter med å oppnå forretningsmålene sine.