Mediebyrå

Markedsføring er et stort fagfelt som stadig er i utvikling, og omfatter mange ulike emner. Med det konstante skiftet i bransjen, kan det være utfordrende for mange å holde tritt. Derfor foretrekker flere bedrifter å samarbeide med et mediebyrå, da dette viser seg å være mer lønnsomt og praktisk. Men hva er et mediebyrå?

Hva er et mediebyrå?

Et mediebyrå er en virksomhet som leverer tjenester innenfor markedsføring. I dag finnes det et bredt spekter av mediebyråer, som varierer i størrelse og kompetanse. Noen er fullservice mediebyrå, mens andre har spesialisert seg innen spesifikke områder.

Hva gjør et mediebyrå?

Kort fortalt jobber et mediebyrå jobbe med det meste innenfor markedsføring. Dette kan omfatte merkevarebygging, innholdsmarkedsføring, strategi, analyse, søkeoptimalisering (SEO), kundereise eller annonsering (Ads). Byråene har ofte ansatte som er spesialister innen hvert sitt fagfelt eller flere felt samtidig.

Du har kanskje også hørt om digitale mediebyråer? De digitale mediebyråene, også kalt digitalbyråene, spesialiserer seg innenfor det digitale landskapet. De skal rett og slett hjelpe bedrifter med å utnytte sitt digitale potensial på en målrettet og effektiv måte. Ved å benytte sin kompetanse og erfaring, bistår de digitale mediebyråene bedrifter med å nå sine mål.

Mediebyrå vs. reklamebyrå

For å svare på forskjellen mellom mediebyrå og reklamebyrå må vi først se på hva et reklamebyrå gjør. Et reklamebyrå tilbyr tjenester innen markedskommunikasjon og reklame. De arbeider blant annet med å utforme visuell kommunikasjon i form av annonser, skape kampanjekonsepter, utføre målgruppeanalyse og merkevareidentitet. 

Tradisjonelt sett er det arbeidsmetoden og fremgangsmåten, som skiller et reklamebyrå fra et mediebyrå. Men i dag samarbeider ofte de to byråene så tett, at det nesten er umulig å skille dem fra hverandre. 

Oppsummering

Mediebyråer leverer markedsføringstjenester innen en rekke felt. Det finnes alt fra fullservice- til de mer spesialiserte mediebyråene, samt digitalbyråene. Målet er å hjelpe bedrifter med å nå målene sine på en effektiv og målrettet måte. Tidligere var skillet mellom mediebyråer og reklamebyråer tydeligere, men i dag er grensene mer utydelige.