Rebranding

Vi mennesker er som oftest ikke så glade i forandringer, så hvorfor skulle noen rebrande bedriften sin? Vel, i noen tilfeller kan det faktisk lønne seg!

Hva er rebranding?

Rebranding er en endring i selve merkevaren til bedriften din. Denne markedsstrategien kan innebære prosesser som å bytte navn, konsept eller design med intensjon om å etablere en ny identitet. 

Der store merkevarer som Starbucks, Coca Cola og Apple har klart å oppnå stor suksess med sterke følelser integrert hos kundene sine – velger flere aktører å gjøre en rebranding i håp om bedre resultater.

Hvorfor rebrande?

Merkevaren er selve identiteten til bedriften din og er det som bygger lojalitet til kundene dine – så hvorfor risikere alt ved å rebrande? 

Her er de vanligste grunnene til at noen ønsker å rebrande:

1. Endre verdier
Noen selskaper ønsker å distansere seg fra fortiden der ting kanskje ikke har gått som tiltenkt, eller at det har skjedd endringer i samfunnet som gjør at dagens verdier ligger i den såkalte gråsonen. Da kan det å endre verdier være løsningen, som for eksempel å gå fra noe som kan tolkes som problematisk i dagens samfunn, til noe mer aktuelt.

2. Selskapet har tatt en ny retning
Dette punktet er ganske likt det forrige, men det å unngå dårlig PR trenger ikke å være eneste grunnen til at selskapet velger å legge fortiden bak seg. Det kan være at bedriften har gått gjennom en omstillingsprosess. VY er et godt eksempel på dette, der de så seg nødt til å høyne konkurransenivået med tanke på utenlandske togselskap. 

3. Ny målgruppe
Noen aktører vil rett og slett bare treffe en ny målgruppe, og må rebrande for å appellere til den nye gruppen.

Oppsummering

Om det lønner seg å rebrande eller ikke, finnes det ingen fasitsvar på. I mange tilfeller har det vist seg å være til det bedre, mens andre ganger har det gått motsatt retning. Nøkkelen til rebranding er tålmodighet, det er en tidkrevende prosess som kan gi gode resultater flere år etter selve rebrandingen skjedde. Det lønner seg å veie for og mot, og still deg selv spørsmålene: hvor viktig er det for din merkevare og er det riktig timing?