Segmentering

Et segment og en målgruppe brukes ofte om hverandre, men vet du hva forskjellen er? Her ser vi på hva segmentering er og hvorfor det er viktig.

Hva er segmentering?

Segmentering kan defineres som oppdelingen av en helhet basert på visse fellestrekk eller kriterier. Disse delene av helheten kalles segmenter. I markedsføring snakker vi som regel om oppdelingen av et marked, gjerne basert på kriterier som alder, bosted og kjønn. Segmentering innen markedsføring kalles derfor ofte markedssegmentering.

Hvordan henger segment og målgruppe sammen?

Kort fortalt så kan vi anse målgrupper som enten en del av et segment eller et helt segment. Dette vil si at ved målgruppevalg så ser man på markedets segmenter, og indentifiserer de segmentene man mener er attraktive eller lønnsomme for bedriften. Videre kan man snevre inn hvem man ønsker å rette markedsføringen sin mot innad i segmentene dersom det er behov for dette.

Her kan du lese mer om målgrupper.

Forskjellige former for segmentering

Som nevnt så finnes det mange forskjellige måter å segmentere på basert på ulike kjennetegn, disse kalles for segmenteringskriterier. Det finnes 4 hovedtyper av segmenteringskriterier.

Geografisk segmentering er oppdeling av markedet basert på geografiske kriterier. Dette vil si f.eks. land, region, kommune, by eller nabolag.

Mens i demografisk segmentering er segmenteringskriterier kjennetegn som beskriver befolkningen. For eksempel alder, kjønn, yrke, inntekt, sivilstand/familiestatus, og utdanningsnivå. Dette er en veldig vanlig form for segmentering av et marked, og informasjon om demografi i Norge finner man hos Statistisk sentralbyrå.

Psykografisk segmentering bruker personlige kriterier for å videre snevre inn et segment . Eksempler på dette kan være personlighet, interesser, livsstil, holdninger og verdier. Psykografisk segmentering er nyttig fordi det er varierende hvordan typer mennesker som finnes innenfor et segment basert på f.eks. demografi. Dette vil si at psykografisk segmentering gir mer nøyaktige segmenter som gjør det lettere å finne aktuelle målgrupper.

Med atferds segmentering segmenterer man markedet basert på atferd som er relevant for bedriften. For eksempel kjøpshyppighet, kjøpsmengde, lojalitet og anledning. Herunder ser man også på brukerstatus, altså hvorvidt det er nåværende kunder, nye kunder, potensielle kunder og tidligere kunder.

Hva er en segmenteringsstrategi?

Som med alt arbeid innen markedsføring lønner det seg å ha en strategi når man skal segmentere. Segmenteringsstrategi går da som navnet tilsier ut på segmentering av markedet, og hvilke segmenter bedriften skal markedsføre mot. Gjennom dette jobber man også med å finne målgrupper gjennom segmentering.

For mer om segmenteringsstrategi sjekk ut disse artikklene:

Udifferensiert markedsføring

Differensiert markedsføring

Hvorfor er segmentering viktig?

Segmentering er viktig fordi det bidrar til å effektivisere markedsføringen, som gir økt verdi for bedriften. Segmentering er med andre ord en viktig del av arbeidet innen merkevarebygging.


Ofte stilte spørsmål

Hvorfor segmenterer man markedet?

For å kunne tilpasse kommunikasjon og markedsføring mot relevante målgrupper innenfor markedet.

Hvordan segmenterer man kunder?

På lik måte som man kan segmentere markedet kan man segmentere eksisterende kunder. I kundesegmentering kan man bruke de samme kriteriene som ved markedssegmentering, samt andre relevante kjennetegn som kan være spesifikke for dine kunder. Segmentering av kunder kan gi bedriften verdi ved å gi innsikt om hvem kundene faktisk er for å bedre ta vare på eksisterende kunder, og gi innsikt i eventuelle forskjeller mellom faktiske kunder og ønskede kunder.

Eksempel på demografisk segmentering?

Et eksempel på et segment basert på demografisk segmentering kan være kvinner i alderen 40-50 år som er gift og har høyskoleutdanning. Her er segmenteringskriteriene kjønn, alder, sivilstatus og utdanningsnivå, alle kjennetegn som er beskrivende for befolkningen.