Udifferensiert markedsføring

Udifferensiert markedsføring er en segmenteringsstrategi, som handler om målgruppevalg. Med udifferensiert markedsføring retter bedriften seg kun mot ett segment.

Hva er udifferensiert markedsføring?

Udifferensiert markedsføring går ut på at bedriften kun markedsfører mot ett segment. Segmentet kan enten være en del av et marked, eller omfatte nesten hele markedet. Det sistnevnte er mest vanlig for bedrifter som velger å bruke udifferensiert markedsføringsstrategi. Med denne strategien så kan man si at bedriften kun har en målgruppe, siden hele kundegruppen befinner seg innenfor et segment.

Når bør man bruke udifferensiert markedsføring?

Udifferensiert markedsføring bør brukes av bedrifter som tilbyr produkter/tjenester som er jevnt etterspurt på tvers av et segment eller marked. Altså burde bedriften bruke udifferensiert markedsføring når de ønsker å nå et bredt spekter av mennesker med forholdsvis like behov.

Hva er forskjellen mellom udifferensiert markedsføring og differensiert markedsføring?

Forskjellen mellom udifferensiert og differensiert markedsføring handler om segmentering av markedet og hvilke målgrupper man ønsker å nå. 

Når en bedrift bruker en udifferensiert markedsføringsstrategi går markedsføringen kun ut på å nå ett segment, som enten omfatter eller er innenfor ett marked. Altså kan man se på det som at de markedsfører mot én målgruppe. 

Mens bedrifter som benytter differensiert markedsføring som regel tilbyr ulike produkter/tjenester rettet mot forskjellige segmenter. Derfor må de tilpasse markedsføringen for å nå ut til alle sine målgrupper.

Oppsummering

Udifferensiert markedsføring handler om å rette markedsføringen mot kun ett segment, hvor bedriftens produkter/tjenester er attraktive for hele denne gruppen mennesker. Segmentet kan være en del av et marked eller omfatte hele markedet. Bedrifter som utnytter seg av denne strategien retter seg kun mot et marked.


Ofte stilte spørsmål:

Hva er udifferensiert markedsføring?

Udifferensiert markedsføring er en segmenteringsstrategi som går ut på at bedriften kun markedsfører mot ett segment, som kan omfatte hele markedet. Med en segmenteringsstrategi snakker vi om oppdeling av markedet og valg av målgruppe.

Hva er forskjellen på et segment og en målgruppe?

Et segment er en del av en helhet, som innenfor markedsføring ofte er et marked. Mens en målgruppe er er en spesifikk kundegruppe innenfor et segment, eller et helt segment som er spesielt attraktivt og lønnsomt.