Oppnådde 500% økning i nedlastning av billetter og 18% økning i antall besøkende ved hjelp av digital markedsføring

Med mål om å tiltrekke mennesker til Boligmessene i Oslo, Bergen og Steinkjer, tok Boligmesse kontakt med oss. Gjennom en kombinasjon av Google Display annonsering og søkeannonsering gjennom Google Ads, resulterte dette i markant økning i både nedlastede billetter og antall besøkende.

Utfordringen

Boligmessen arrangerer hvert år de største og mest inspirerende boligmessene i Skandinavia, der målgruppen er alle som eier bolig eller har planer om å pusse opp.
Boligmesse kom til oss da de ønsket å få flest mulig mennesker til å laste ned gratis billett som skulle brukes på messen, og med ønske om hjelp til å tiltrekke flere besøkende til messene til en kostnadsmessig lavere pris.

Resultatet

Gjennom en kombinasjon av Google Display annonsering og søkeannonsering gjennom Google Ads, samt testing av ulikt budskap og design, resulterte arbeidet i en 500% økning i nedlastede billetter og 18% økning i antall besøkende sammenlagt i de ønskede byene.

500%
flere nedlastede billetter
18%
flere besøkende på messene

Hva vi gjorde/løsning

Vi valgte å kombinere Google Display annonsering og søkeannonsering gjennom Google Ads. For å være sikre på hva målgruppen responderte best på, ble det i starten kjørt ulike tester på forskjellige design og budskap. Gjennom dette lærte vi blant annet at det ene designet funket veldig bra i en by, mens et annet design fungerte best i en annen. Dette var nyttig informasjon for Boligmesse å ta med seg videre.

Vi hadde tett dialog med kunden ukentlig, slik at begge parter hadde god innsikt i utviklingen. Vi sporet på antall nedlastede billetter, slik at vi hele tiden visste hvor nært vi lå målet for den aktuelle kampanjen. For å kvalitetssikre rapporteringen, kontrollsjekket vi disse tallene med kundens egen sporing i backend på nettsiden.
Kombinasjonen av å kjøre søkeannonsering og Google Display annonsering viste seg å være svært vellykket, da det ga en markant økning i både antall nedlastede billetter og antall besøkende.
Kundecaser

Hvis du likte denne vil du elske disse

300 kvalifiserte jobbsøknader mottatt – 29 ansatt
DNV
Med et mål om å tiltrekke seg de beste talentene innen programmering og IT til stillingene “Digital summerjobs”, bisto vi DNV med å utvikle og designe annonser som snakket direkte til målgruppen. Strategien fungerte godt, og resulterte i 300 relevante søknader og ansettelse av hele 29 personer!